جامعه ونیازآن به مسکن

5 مارس 2020 admin بلوک هبلکس

جامعه ونیازآن به مسکن | امروزه با توانمندسازی شهرها و رو آوردن

شهروندان و مسئولین به توسعه عمودی شهرها به دلیل کمبود

زمین و مسکن از یک طرف و از طرف دیگر وجود

محدودیت ها و امکانات رشد و توسعه شهرها در جهت

افقی آن، ساخت مجتمع های مسکن مهر در سال 1386 در

دستور کار دولت نهم قرار گرفت. در واقع طرح مسکن مهر

یکی از طرح های مهم دولتی در حوزه خانه دار کردن

مردم و اقتصاد کشور بود. شروع بکار چنین طرح بزرگی

همت همگانی را طلب می کرد. که با بحث و جدل های

فراوان باالخره کار آن شروع شد. این طرح بزرگ با تمام

نقاط مثبت و منفی که دارا می باشد و همچنین با تمام

انتقاداتی که به این طرح شده حدود12 سال از اجرای آن

می گذرد. برخی از این طرح ها کمابیش در کشور از اصول

توانمندسازی تبعیت می کنند. ولی چیزی که در حال حاضر

در این طرح ها مشاهده می شود عدم توجه کافی به اصول

توانمندسازی در مسکن مهر می باشد. این پژوهش از روش

محتوای اسنادی و کتابخانه ای می باشد که می توان از آن

در زمینه های مختلف شهری و برنامه ریزی های آتی استفاده نمود.

مسکن همواره یکی از نیازهای اولیه و اساسی در هر

جامعه ای محسوب می شود و جنب و جوش برای به

دست آوردن آن، موضوعی است که هیچ گاه از

تب و تاب نمی افتد. تاکنون برنامه های متفاوتی با عنوان

“رفع معضلات بخش مسکن و تثبیت بازار آن در دستور کار

قرار گرفته است. اما این طرح ها طبق اظهارات کارشناسان

تنها مسکنی برای زخم متورم مسکن بوده اند. بخش مسکن

در چهار دهه سیاست گذاری، فراز و نشیب های زیادی

را به همراه داشته است. سیاست هایی که گاه باعث رونق

و رشد ساخت و ساز شده و گاه این بخش را با رکود سنگین

مواجه کرده اند. افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن،

دوره های رکود و تورم، سوداگری فراوان در این بخش،

سنتی ماندن ساخت و ساز و عدم فن آوری نوین به بخش

مسکن، فقدان طراحی شهری و شهرسازی مناسب و…

همه و همه نشان از عدم وجود دید کلان نسبت به این

بخش و ناکارآمدی سیاست های اجرا شده در جهت رونق

پایداری در بخش مسکن و حل معضل آن در کشور می باشد.

این در حالی است که کشورهایی با وضعیت مشابه ایران

طی سال های گذشته به راحتی توانسته اند بر مشکلات

فراوان این بخش فائق آمده و حتی با اجرای سیاست هایی،

بخش مسکن را به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورشان

در نظر گرفته و باعث رشد اقتصادی خود شوند. رویکرد

دولت هشتم و نهم در بخش مسکن با سیاست هایی مانند

زمین صفر دنبال شد و با قوانینی همچون لایحه و ساماندهی

و حمایت از تولید و عرضه مسکن به راهکارهایی اجرایی

همانند طرح مسکن مهر انجامید. مسئوالن این طرح عقیده

داشتند که با حذف قیمت زمین از هزینه ساخت و پر

رنگ کردن نقش دولت، علاوه بر افزایش پاسخگویی برای

تقاضای مسکن در سال های آتی، قیمت مسکن نیز کاهش خواهد یافت.