کاربردانواع بتن

22 جولای 2019 admin1 بلوک هبلکس

کاربردانواع بتن

سبک سازی:

کاربردانواع بتن | نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان

و مسکن و ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور

افزایش سرعت ساخت سبک سازي افزایش عمر مفید و نیز مقاوم

نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است.

حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا عمر مفید کم و یا هزینه

زیاد اجراي ساختمان ها نیازمند ارائه راهکار هائی به منظور

استفاده عملی از روش هاي نوین و مصالح ساختمانی جدید

جهت کاهش وزن و کاهش زمان ساخت, دوام بیشتر و نهایتا

کاهش هزینه اجراست. سبک سازي یکی از مباحث نوین در

علم ساختمان است که روز به روز در حال گسترش

و پیشرفت می باشد. این فن اوري عبارتست از کاهش

وزن تمام شده ساختمان با استفاده از تکنیک هاي نوین

ساخت مصالح جدید و بهینه سازي روش هاي اجرا

کاهش وزن ساختمان علاوه بر صرفه جویی در هزینه

زمان و انرژي زیان هاي ناشی از حوادث طبیعی مانند

زلزله را کاهش داده و صدمات ناشی از

وزن زیاد ساختمان را به حداقل می رساند.

براي به کارگیري تکنیک هاي سبک سازي نخست

باید به مسئله اول علل سنگین شدن وزن ساختمان

توجه کافی شود؛ پس از شناخت این علل و عوامل باید

جهت حذف یا به حداقل رساندن تاثیر آنها و وزن تمام

شده ساختمان تلاش نمود. روش هاي سبک سازي

ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم می گردند.

1-سبک کردن اجزاي باربر ساختمان

2-سبک کردن سازه ساختمان

بخش عمده اي از مباحث مربوط به سبک سازي و

تکنیک هاي رایج در مورد دستیابی به وزن مناسب ساختمانی

را در بر میگیرد که شامل: شناخت مصالح سبک رایج در

صنعت ساختمان (در داخل و خاج کشور)وتکنولوژي استفاده

از آنها, معیار هاي ارزیابی میزان کارایی این مصالح

به عنوان مصالح سبک و میزان تاثیر به کار گیري

مصالح نو در کاهش وزن ساختمان هزینه

و زمان مورد نیاز اجراي یک ساختمان.

مصالح سبک به مصالحی اطلاق می شود که

وزن مخصوص آن ها از نمونه هاي مشابه

کمتر بوده و استفاده از آنها به کاهش وزن کلی ساختمان بیانجامد.

مصالح سبک در یک تقسیم بندي کلی به سه دسته تقسیم
می شوند:

1-مصالح سبک سازه اي

2-مصالح سبک غیر سازه اي

3-سیستم ها

بتن سبک:

این بتن امتیازاتی بر بتن معمولی دارد، مانند وزن مخصوص

کمتر عایق بودن حرارتی و کاهش ابعادي و مقاطع بتنی،

ولی داراي نقایصی مانند نفوذپذیري آب ضرورت به کار گیري

روش هاي ویژه براي اتصال قطعات به یکدیگر وتحمل ان

کمتر است.استفاده از بتن هاي پلیمري سبک در تهیه قطعات

پیش ساخته نماهاي ساختمانی و تزیینی متداول گردیده است.

بتن پلیمري علاوه امتیازات بتن معمولی سبک داراي

مقاومت فشاري بالا نفوذپذیري کم امکان رنگ پذیري

و پذیرش طرح هاي تزیینی و امکان تهیه در ضخامت هاي

کم می باشد. بکارگیري بتن سبک به عنوان یک نوع از

مصالح ساختمانی نوین ضمن کاهش بار مرده

ساختمان سرعت بسیار زیادي در اجرا به وجود می آورد.[