23
ژانویه

فناوری نو درساختمان

فناوری نو درساختمان | امروزه انرژی های نو به رغم نا شناخته ماندن،به سرعت در حال گسترش و نفوذ است و غفلت از آن، غیر قابل جبران خواهد بود .با توسعه و پیشرفت تکنولوژی استفاده از روش های مختلف انرژی پاک،در مکان های مختلف ساختمان ها،کنترل و صرفه جویی انرژی میسر شده است . جهت […]

ادامه مطلب

22
ژانویه

معماری ساختمان وفضای شهری

معماری ساختمان وفضای شهری | یکی از مهمترین مسائل در هنر معماری بخش معماری منظر می باشد. که در اکثر کشور ها این موضوع رعایت شده و موجب پویایی و سرزندگی شهر می شود. البته گفتنی است در صورت رعایت نکردن ضوابط و استانداردهای لازم می تواند موجب پیامدهای منفی در جامعه و شهر شود. […]

ادامه مطلب

21
ژانویه

اصول طراحی پایدار در ساخت بام سبز

اصول طراحی پایدار در ساخت بام سبز | معماری پایدار مانند سایر معقولات معماری،دارای اصول و قواعد خاص خود است و این سه مرحله را در بر می گيرد: اصل اول:صرفه جویی در مصرف منابع اصل صرفه جویی در مصرف منابع،سه راهبرد را در بر می گيرد كه هر یک به نوع خاصی از منابع […]

ادامه مطلب

20
ژانویه

انرژی درساختمان وزندگی

معماری پایدار: انرژی درساختمان وزندگی | کاهش مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست در معماری، اهدافی هستند که مفاهیم به اسم معماری پایدار را به وجود آورده است. در این نوع ساختمان هم باید خود را با شرایط اقلیمی محیط وفق دهد هم ارتباط متقابلی با آن بر قرار کند”ریچارد راجرز”در این باره می گوید: […]

ادامه مطلب

18
ژانویه

شیوه های نوین مقاوم سازی

مقاوم سازی فولادی(جوش): شیوه های نوین مقاوم سازی | درایران به دلیل ضعف اجرایی در جوش و نیز به دلیل اینکه مصالح جوش ترد هستند و قادر به جذب انرژی زیادی نمی باشند توصیه می شود به جای جوشکاری از طول مهاری برای اضافه نمودن آرماتور های جدید استفاده شود. همچنین در مناطقی که با […]

ادامه مطلب

16
ژانویه

بتن سبکدانه وتاریخچه

بتن سبکدانه وتاریخچه | شناخت تاريخچه بتن سبكدانه و روند گسترش كاربرد آن در دنيا و همچنين موارد عمـومي اسـتفاده از آن بـه پـي بـردن پتانسـيل كاربرد بتن سبكدانه در ايران كمك مي .كند كاربرد بتن سبك بطور عمده در پل سازي، ساختمان سازي، صنايع پيش ساخته، سازه هاي فراساحلي و كشتي سازي مي باشد […]

ادامه مطلب

14
ژانویه

سبکدانه هاوخواص مطلوب آن

سبکدانه هاوخواص مطلوب آن | با توجه به خواص مطلوب سبكدانه ها در توليد قطعات بنايي و بتن سبك براي اهداف سـبك سـازي و عـايق حرارتـي، آشـنايي بـا استانداردهاي مربوط به منظور رعايت استفاده از مصالح استاندارد در راسـتاي بهبـود كيفيـت سـاخت و سـاز و افـزايش عمـر مفيـد ساختمان ها الزامي است. آزمون هايي كه […]

ادامه مطلب

13
ژانویه

معماری سبزوپایدار

معماری سبزوپایدار | مهم ترین موضوعات مطرح شده در معماری سبز، صرفه جویی در مصرف انرژی، مسائل جهانی زیست محیطی، بهینه سازی پروسه تولید مصالح و بهره گیری از اصول معماری محلی و بومی می باشد. در معماری سبز، ساخت وساز می بایست در مناطق توسعه یافته صورت گیرد و امکان دسترسی به حمل و […]

ادامه مطلب

11
ژانویه

نقش مسکن مهر

نقش مسکن مهر | امروزه با توانمندسازی شهرها و رو آوردن شهروندان و مسئولین به توسعه عمودی شهرها به دلیل کمبود زمین و مسکن از یک طرف و از طرف دیگر وجود محدودیت ها و امکانات رشد و توسعه شهرها در جهت افقی آن، ساخت مجتمع های مسکن مهر در سال 1386 در دستور کار […]

ادامه مطلب

9
ژانویه

مهمترین چالش های مسکن در ایران

مهمترین چالش های امروزه بخش مسکن در ایران عبارتند از: تامین مالی مسکن: مهمترین چالش های مسکن در ایران | زیرا این نظام بانک محور است و بانک ها با حجم محدود منابع روبرو هستند. البته خود بانک ها همچنان از اعطای تسهیلات بلندمدت رضایت ندارند و در تامین تسهیلات اقشار ضعیف هم دچار تردید […]

ادامه مطلب
-->