17
مارس

واکاوی ومعماری درصنعت ساختمان

واکاوی ومعماری درصنعت ساختمان | در میان توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و ساخت و ساز، بحرانی تحت عنوان انرژی دامن زد که با افزایش آلودگی ها هشدارهای جهانی را در پی داشت و سبب تشکیل گروه های حامی محیط زیست شد که مفهوم گستره ای تحت عنوان پایداری را […]

ادامه مطلب

16
مارس

بتن سبک چه نوع بتنی است؟

بتن سبک چه نوع بتنی است؟ | اولین بار در زمان روم باستان در معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزیوم از پومیس که نوعی مصالح سبک است استفاده شده است. به طور کلی سنگدانه های سبک به دو دسته طبیعی نظیر پومیس و مصنوعی همچون لیکا تقسیم بندی می شوند. با تولیددانه های سبک مصنوعی در […]

ادامه مطلب

15
مارس

مصالح هوشمند ساختمانی

مصالح هوشمند ساختمانی | به طور کلی مصالح ساختمانی موجود اعم از سنتی ، طبیعی و مصنوعی با توجه به خصوصیات آنها ، از جمله : نمود ظاهري ، بافت ، ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و فیزیکی ، اثر محیطی و … طبقه بندي می شوند.اما در طبقه بندي مصالح هوشمند علاوه بر در […]

ادامه مطلب

14
مارس

یک ساختمان سبزچه ویژگی هایی دارد؟

یک ساختمان سبزچه ویژگی هایی دارد؟ | برای جلوگیری از اتلاف انرژی های فسیلی که روند ساخت و تولید آنها سال ها به طول می انجامد ویکی ازبزرگترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند بهتر از انرژی های موجود در طبیعت بهره جست که از مهم ترین آنها انرژی خورشیدی و انرژی باد است. […]

ادامه مطلب

12
مارس

بتن سبک گازی

بتن سبک گازی بتن سبک گازی | بتن سبک، نوعی بتن داراي عامل منبسط کننـده اسـت کـه در حـین کـاهش وزن بـتن، حجـم آن را افـزایش مـی دهـد. ایـن بـتن از بـتن  معمولی ، سبک وزن تر بوده و به سه گروه -1 بتن بدون ریزدانه  ، -2 بتن با سنگدانه هاي سـبک و -3 […]

ادامه مطلب

11
مارس

انرژی درساختمان های مسکونی

انرژی درساختمان های مسکونی| دو بحران بزرگ انرژی و پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن، بدون شک یکی از مهم ترین مسائلی است که انسان معاصر با آن روبه روست و آینده بشریت را تهدید می کند. تمام این مسائل ما را به سمتی سوق می دهد تا از تشدید این آثار مخرب بکاهیم. در […]

ادامه مطلب

10
مارس

انرژی درساختمان

انرژی درساختمان | امروزه با توجه به افزایش رشد بی رویه جمعیت و همچنین شهرنشینی، توجه به مصرف انرژی علی الخصوص انرژی های تجدیدپذیر بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی توسعه پایدار شاخص های اصولی را جهت توسعه بیان می دارد که توجه به آنها امری ضروری است. با توجه به […]

ادامه مطلب

7
مارس

بتن خودتراکم چه خصوصیاتی دارد؟

بتن خودتراکم چه خصوصیاتی دارد؟   بتن خودتراکم چه خصوصیاتی دارد؟ | رفتار رئولوژي بتن تازه خودتراکم و مکانیزه آن در مقایسه با بتن تازه معمولی بیانگر ویژگی هاي این بتن می باشد. بتن خودتراکم طوري طراحی می شود تا بتواند تحت وزن خود، بدون ویبره داخلی یا خارجی با سرعت کافی جریان یابد و […]

ادامه مطلب

5
مارس

جامعه ونیازآن به مسکن

جامعه ونیازآن به مسکن | امروزه با توانمندسازی شهرها و رو آوردن شهروندان و مسئولین به توسعه عمودی شهرها به دلیل کمبود زمین و مسکن از یک طرف و از طرف دیگر وجود محدودیت ها و امکانات رشد و توسعه شهرها در جهت افقی آن، ساخت مجتمع های مسکن مهر در سال 1386 در دستور […]

ادامه مطلب

4
مارس

فناوری ومعماری

فناوری ومعماری | یکی از ضروری ترین مسائل امروزی توجه رویکردی به محیط زیست، ارتقای کیفیت زندگی ، بالا بردن عمر مفید ساختمان با استفاده از فراورده های متنوع نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان است. پیشرفت های شایان نانو تکنولوژی وارد عرصه های مختلف زندگی انسان ها شده و توانسته است که تحول بنیادی را […]

ادامه مطلب
-->