22
جولای

کاربردانواع بتن

کاربردانواع بتن سبک سازی: کاربردانواع بتن | نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت سبک سازي افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است. حل مشکلاتی نظیر زمان […]

ادامه مطلب

20
جولای

کاربردانواع بتن

سبک سازی: کاربردانواع بتن | نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت سبک سازي افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است. حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرا […]

ادامه مطلب

18
جولای

بتن هوشمندوگرمازاوضدانفجاری

بتن هوشمندوگرمازاوضدانفجاری بتن هوشمندوگرمازاوضدانفجاری | مقاومت و فشردگی این نوع بتن که از دانش علمی بسیار بالایی برخوردار بوده و در نوع خود بی نظیر است، متناسب با شدت ضربه وارده به آن افزایش می یابد. بتن هاي ضد انفجاري براي محافظت سازه هاي مهم نظیر پالایشگاه ها، مراکز پتروشیمی و سایر تأسیسات حیاتی نظیر […]

ادامه مطلب

16
جولای

اقلیم شناسی دربتن

اقلیم شناسی دربتن اقلیم شناسی دربتن | طبق طبقه بندی اقلیمی بخش بزرگی از ایران دارای اقلیم گرم می باشد در فلات مرکزی اقلیم گرم و خشک و در سواحل و جزایر جنوبی اقلیم گرم و مرطوب وجود دارد . در اقلیم گرم و خشک تبخیر بیشتر از بارندگی و اختالف دمای شبانه روز به […]

ادامه مطلب

14
جولای

بتن سبک وتوسعه پایدار

بتن سبک وتوسعه پایدار بتن سبک وتوسعه پایدار | امروزه بحث سبکسازی سازه ها واستفاده بهینه ازمصرف انرژی ازاهمیت خاصی برخورداراست وشرط لازم برای حضورقدرتمنددرعرصه های جهانی ضرورت وجودیک طرح بهینه سازی درمصرف منابع مختلف انرژی درکشوراست ومی تواندتحول اقتصادی عظیمی به دنبال داشته باشد. استفاده ازموادومصالح روزیک امربدیهی واستاندارد درصنعت ساختمان می باشد.باتوجه به […]

ادامه مطلب

13
جولای

تحلیل غیرخطی ستون های بتن سبک

تحلیل غیرخطی ستون های بتن سبک تحلیل غیرخطی ستون های بتن سبک | بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن سبک مسلح با روش های عددی که به طور همزمان تحت اثر بارهای ثقلی و جانبی ناشی از زلزله قرار می گیرند، مستلزم مدل سازی صحیح و بکار گیری مدل های رفتاری مناسب می باشد. از […]

ادامه مطلب

9
جولای

استفاده ازبتن سبک درساختارسبک سازی ومقاوم سازی مسکن

استفاده ازبتن سبک درساختارسبک سازی ومقاوم سازی مسکن استفاده ازبتن سبک درساختارسبک سازی ومقاوم سازی مسکن | ساخت مسکن باعنایت به تنوع شاخصه های جغرافیایی وزمین شناختی درسرزمین پهناورایران(اقلیم،آب وهوا،طبیعت،زلزله خیزی)، همچنین گوناگونی وگستره اقوام باویژگی های فرهنگی-اجتماعی واقتصادی(آداب ورسوم،روش های زیست جمعی وخصوصی، معماری،نوع معیشت،تولیدارزش افزوده،کاربردمصالح و روش های ساخت بومی )مقوله ای چندوجهی […]

ادامه مطلب

1
جولای

بتن گازی ومقاوم سازی بناها

بتن گازی ومقاوم سازی بناها بتن گازی ومقاوم سازی بناها | بتن گازي(کفی)، نوعی بتن سبک هوادار است که به وسیله ي تولید کف و افزودن آن به مخلوط پایه ي حاوي ملات سیمان ویا ماسه و سیمان، تولید شده است. این بتنِ خود متراکم و جریان پذیر، به دلیل سبکی، بار زیادي را وارد […]

ادامه مطلب

22
ژوئن

بتن های سبک سازه ای

بتن های سبک سازه ای بتن های سبک سازه ای | هدف ازاین تحقیق تهیه بتن سبک سازه ای بااستفاده ازسنگدانه های طبیعی وبهبودخواص مقاومتی آن به میزان مطلوب است.درواقع هدف،ساختن بتن سبکی است که علاوه برقابلیت اجرادرسقف،تیرها وستون ها، ازآن به علت دارابودن مقاومت مناسب به عنوان بتن اصلی سازه نیزاستفاده کرد.براساس بازدیدهاوکاوش های […]

ادامه مطلب

20
ژوئن

استفاده ازبتن سبک درسبک سازی مسکن

استفاده ازبتن سبک درسبک سازی مسکن استفاده ازبتن سبک درسبک سازی مسکن | ساخت مسکن با عنایت به تنوع شاخصه های جغرافیایی وزمین شناختی در سرزمین پهناورایران ازنظراقلیم،آب وهوا،طبیعت وزلزله حیزی وهمچنین گوناگونی وگستره اقوام باویژگی های فرهنگی – اجتماعی واقتصادی(آداب ورسوم،روش های زیست جمعی وخصوصی،معماری،نوع معیشت،تولید ارزش افزوده،کاربردمصالح وروش های ساخت بومی مقوله ای […]

ادامه مطلب
-->