10
مارس

انرژی درساختمان

انرژی درساختمان | امروزه با توجه به افزایش رشد بی رویه جمعیت و همچنین شهرنشینی، توجه به مصرف انرژی علی الخصوص انرژی های تجدیدپذیر بیشتر از گذشته مورد توجه قرار می گیرد. از طرفی توسعه پایدار شاخص های اصولی را جهت توسعه بیان می دارد که توجه به آنها امری ضروری است. با توجه به […]

ادامه مطلب

14
دسامبر

انرژی درساختمان

انرژی درساختمان | پس از آنکه جامعه جهانی متوجه مصرف بی رویه انرژی در سطح جهان و به خصوص در صنعت ساختمان شد توسعه پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی در دستور کار دولت مردان قرار گرفت. مقالات بسیاری در خصوص چگونگی کاهش مصرف انرژی در سطح ساختمان ها ارائه و راهکار های بسیاری توسط […]

ادامه مطلب
-->