بتن خودمتراکم

بتن خودمتراکم بتن خودمتراکم | امروزه درپی گسترش صنعت ساخت وسازدرکشور وبه دنبال زیان های جانی ومالی گسترده که دراثرحوادث طبیعی همچون زلزله هرازگاهی ازگوشه وکناراین سرزمین به گوش می رسد، افزایش دقت وایمنی درتولیدوسپس اجرای سازه های مهندسی امری ضروری می باشد.ازجمله راهکارهای مناسب می توان به دستیابی به ترکیبات جدیدی ازمصالح ساختمانی جهت […]

ادامه مطلب