ملات هبلکس یا سیپورکس

ملات هبلکس یا سیپورکس هماطور که در مقالات قبلی گفته شد بلوک هبلکس و سیپورکس هردو از یک خانواده هستند و تفاوت در اسم آن ها است بلوک سیپورکس همان بلوک هبلکس و این تفاوت اسم فقط به علت نام تجاری کارخانه تولید کننده است . اسامی همچون بلوک هبلکس – سیپورکس – بلوک سبک […]

ادامه مطلب