هبلکس یا بلوک سبک

هبلکس یا بلوک سبک هبلکس یا بلوک سبک اکثر مردم فکر میکنن بلوک سبک با بلوک هبلکس متفاوت است و بلوک سبک نوعی از بلوک است که فقط ویژگی سبک وزنی را دارد . اما اینطور نیست بلوک سبک دقیقا همان بلوک هبلکس است که بعضی از کارخانه ها برای معرفی بهتر و استفاده از […]

ادامه مطلب