بتن سبک چه نوع بتنی است؟

16 مارس 2020 Hadis بلوک هبلکس
بتن سبک چه نوع بتنی است؟ | اولین بار در زمان روم باستان در معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزیوم از پومیس که نوعی مصالح سبک است استفاده شده است. به طور کلی سنگدانه های سبک به دو دسته طبیعی نظیر پومیس و مصنوعی همچون لیکا تقسیم بندی می شوند. با تولیددانه های سبک مصنوعی در اوایل قرن بیستم، نخستین بتن سبک با مقاومت بالا در سال 1771تولید شد. از مزایای بتن سبک می توان به کاهش وزن نیروهای وارده به سازه، استفاده از المان های سازه ای کوچکتر، صرفه جویی در هزینه و فضا اشاره نمود. در یک تقسیم بندی کلی، بتن های سبک را می توان به سه دسته شامل؛ بتن سبک غیرسازه ای، بتن سبک سازه ای و بتن سبک با مقاومت متوسط تقسیم بندی نمود. اجزای بتن سبک ساختمانی را سیمان، آب، سنگدانه و مواد افزودنی تشکیل می دهند.تولید این نوع بتن ها به روش های مختلفی انجام می شود .

تولیدبتن سبک به چه روش هایی است:

استفاده از مصالح متخلخل سبک در ساختار بتن سبک، یکی از روش های تولید این بتن پرمصرف، می باشد. این مصالح دارای وزن مخصوص ظاهری کم هستند و در بتن جایگزین سنگدانه های معمولی می شوند. این سنگدانه های معمولی نسبتاچگالی بالایی دارند. روش دیگری که برای ساخت انواع بتن سبک مورد استفاده قرار می گیرد، ایجاد منفذهایی در داخل بتن می باشد. منافذ ایجاد شده در بتن، باید کاملاً واضح و قابل تمایز با منافذ ریز بتن با حباب هوا باشد. بتن های سبکی که با این روش تولید می شوند با نام های متفاوتی نظیر بتن سبک هوادار، بتن منفذدار و بتن گازی، شناخته می شوند. حذف سنگدانه های ریز از ترکیب بتن، روش آخر برای ساخت بتن سبک می باشد به طوری که با حذف این سنگدانه ها از مخلوط بتن، در بین ذرات، منافذ متعددی ایجاد می گردد. در تولید این نمونه بتن به طور معمول از انواع سنگ دانه های درشت که دارای وزن معمولی هستند استفاده می شود. بتن های سبکی که به این روش تولید می گردند با عنوان بتن بدون سنگ دانه ریز در بازار شناخته شده و عرضه می گردند. نکته حائز اهمیت که در زمینه تولید بتن سبک وجود دارد این است که در تمام روش های تولید در بتن منفذهایی ایجاد می شود که این منافذ بر مقاومت بتن تأثیر منفی داشته و سبب کاهش مقاومت بتن می شوند. که با حذف این سنگدانه ها از مخلوط بتن، در بین ذرات، منافذ متعددی ایجاد می گردد. در تولید این نمونه بتن به طور معمول از انواع سنگ دانه های درشت که دارای وزن معمولی هستند استفاده می شود. بتن های سبکی که به این روش تولید می گردند با عنوان بتن بدون سنگ دانه ریز در بازار شناخته شده و عرضه می گردند. نکته حائز اهمیت که در زمینه تولید بتن سبک وجود دارد این است که در تمام روش های تولید در بتن منفذهایی ایجاد می شود که این منافذ بر مقاومت بتن تأثیر منفی داشته و سبب کاهش مقاومت بتن می شوند. انواع پرکننده مورداستفاده درتولیدبتن سبک: الف) ودر خاکستر سوخت یا دوده: پودر خاکستر سوخت، ماده دفعی کارخانجات الکتریکی است که با زغال سنگ کار می کنند. پودر ریز خاکستر را مرطوب، گلوله، داغ و یکپارچه می سازند تا ماده سبک و همگنی بدست آید. از این ماده در جاهایی که تحمل بار لازم است، برای تولید بتن سبک مورد استفاده قرار می گیرد.