بتن ونانوتکنولوژی وساختمان

28 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


بتن ونانوتکنولوژی وساختمان | امروزه اهمیت کاربرد نانو تکنولوژی

در صنعت، با مطرح شدن توسعه ی پایدار به عنوان یک

ضرورت برای حفظ محیط زیست و منافع نسل های آتی،

نمود بیشتری یافته است. نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان

در حوزه های مختلف مانندفلزات، بتن، خاک، شیشه،

انرژی و تهویه ی مطبوع، تصفیه ی آب، حسگرها،

پوشش ها، رنگ ها و عایق ها واردشده است.

در دهه ی اخیر تحقیقات گسترده ای برای کاربرد

فناوری نانو در تکنولوژی بتن انجام شده است.

بتن به عنوان یک ماده ی ماکرو به شدت تحت تأثیر

خصوصیات نانویش می باشد. فهم رفتار بتن وعملکرد

سازه در مقیاس میکرو و نانو سبب بهبود و ارتقاء

ویژگی های بتن و درنتیجه ساخت و تولید

بتن هایی با عملکردمتناسب با نیاز امروزی می گردد.

ویژگی های بتن و درنتیجه ساخت و تولید

بتن هایی با عملکردمتناسب با نیاز امروزی می گردد.

تاکنون تکنولوژی نانو در صنعت بتن امکان بهبود

مشخصات بنیادین همچون مقاومت، سبکی، دوام،

انعطاف پذیری، نفوذ ناپذیری، ساخت سنگدانه های

هوشمند و سیمان های بهبودیافته، عایق صوتی

حرارتی، خود پاک شوندگی و خودترمیمی را به

اثبات رسانده است و تحقیقات مستمر همچنان رازهایی

را فرا روی این صنعت میگشاید. یکی از مشکلات

موجود در مبحث بتن و سازه های بتن آرمه مبحث ترک

می باشد.ترک ها امروزه به عنوان یکی از معضلات

سازه های بتن آرمه شناخته می شوند. بهبود یا ترمیم

ترک هایی با پهنای کمتر از0.2میلیمتر عمدتا به دلیل

محدوده ی وسیعی از ذرات کوچک سیمان غیر

هیدراته قرارگرفته درسطح ترک ها می باشد.

از همین رو ما نیازمند مکانیزم های جانبی و مکانیزم های

خودترمیم شوندگی بادوام بالا هستیم. بدین ترتیب که علاوه بر
ممانعت از ترک خوردگی، مقاطع ترک خورده با

قابلیت خودترمیم، آسیب پذیر نباشند. یک مکانیزم بر اساس کاربرد
باکتریهای معدنی درترمیم ترکها، در حال حاضر

در چندین آزمایشگاه مورد بررسی و توسعه قرارگرفته است. بستن ترک
ها به صورت مؤثر از طریق ته نشین شدن مواد

معدنی در حالی صورت موجود در اختلاط بر روی سطح آسیب دیده پاشیده
شود و یا به طور دستی درون ترک ها تزریق شود می گیرد

که باکتری در میشوند. این فرضیه اینجا تخم های باکتری و
ترکیبات ارگانیک پیش رو قبل از اضافه شدن به

طرح اختلاط، وارد ذرات رس منبسط متخلخل(لیکا)

وجود دارد که حفاظت و نگهداری تخم های باکتری

درون سنگدانه های متخلخل، باعث افزایش دوره ی

زیست پذیری آنها و همچنین افزایش کار
آیی بتن خودترمیم شونده در هنگام جا گرفتن در ریز

ساختار شود .از زمانی که سیمان به شکل امروزی توسط ژوزف اسپدین
در جزایر بریتانیا در 21اکتبر 1824کشف گردید

و در پی آن ترکیب سیمان همراه با مصالح سنگی و آب باعث تولید یک
جسم یکپارچه و منسجم به نام بتن گردید تا امروزه

تحقیقات بسیاری در مورد سیمان و مواد چسبنده دیگر در بتن انجام
شده است که باعث افزایش دانش بشری در مورد

خواص و کاربردهای مختلف بتن گردیده است. بتن با توجه به کار آیی
مناسب و نداشتن اثرات مخرب زیست محیطی به

طور روز افزون در ساخت سازه های مختلف مورداستفاده قرار میگیرد، به
طوریکه در حال حاضر تولید بیش از یک تن بتن

در سال به ازای هر نفر در جهان بیانگر این مسئله است. بتن خود متراکم
از جمله بتن های نسل جدید محسوب میگردد که به

علت قابلیت های فراوان از قبیل روانی و کار آیی مناسب و قدرت
جاری شدن و نفوذ مناسب، مورد توجه مهندسان

قرارگرفته است. بتن خود متراکم شده احتیاجی به متراکم کننده هاندارد