برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها

2 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها:

ساخت،آماده سازی ونگهداری نمونه های بتنی

برنامه آزمایشات وساخت نمونه ها | گفتنی است که درساخت مخلوط هایی

که درآن هاازدوده سیلیس یانانوسیلیس استفاده می شود،

ابتدااین مواددریک مخلوط کن کوچکترباقابلیت سرعت هم زدن

بالاوپره های مخصوص اختلاط مایعات بامقداری ارآب لازم

بابه هم زدن به صورت دوغاب درآمده وقبل ازافزودن سیمان

به مخلوط اضافه می شود.دردوغاب نمونه های بتنی مقدار

بسیارکمی روان کننده که با باردارکردن ذرات به

پخش بهتر آنهاکمک مي کند نيز اضافه ميشود.

نحوه ساخت مخلوطها بدين ترتيب است که مصالح مصرفي

براي ساخت مخلوط، بطور كاملاً دقيق توزين ميشود. آنگاه
ابتدا شن و ماسه و فيلر خنثي توزين شده، داخل مخلوط كن

الكتريكي كج شونده، ريخته شده و سپس مقداري از آب توزين

شده به اندازه اي كه براي رسيدن رطوبت دانه هابه

حالت SSD(اشباع با سطح خشك) لازم است به

آن اضافه ميشود و به مدت 30ثانيه مخلوط مي شود.

سپس لجن دوده سيليسي يا

نانوسيليسي آماده شده و در مرحله بعد سيمان به مخلوط اضافه

ميشود و در ضمن بهم خوردن مخلوط ، بقيه آب به غير

ازاندكي به منظور اضافه كردن فوق روان كننده، اضافه

ميشودو دو دقيقه عمليات اختلاط انجام ميشود. علت اين كار

پخش همگن مواد فوق در داخل مخلوط است. در مرحله آخر

مقداربسيار كم آب باقيمانده كه فوق روان كننده نيز در

آن ريخته شده، اضافه ميشود و عمل اختلاط براي

مدت دو دقيقه ديگرادامه پيدا ميكند.

بلافاصله بعد از پايان يافتن اختلاط، آزمايش هاي اسلامپ

بر روي مخلوط انجام ميگيرد. سپس نمونه ها قالب گيري

شده و توسط ميز لرزاننده متراکم مي شوند. نمونه هاي ساخته

شده پس از قالب گيري در حدود 24ساعت درون قالب باقي

مانده، در اين مدت به طور دائم سطح نمونه ها مرطوب

نگهداشته مي شود. براي ارزيابي مشخصات مكانيكي و دوام

نمونه هاي بتني، نمونه هايي با ابعاد مورد نيازبر اساس

استانداردهاي مربوط و به شرح زير ساخته شده است:

نمونه هاي بتني مكعبي :10×10×10cmاين نمونه ها به منظور

آزمايش هاي مكانيكي مقاومت فشاري درنظر گرفته
شدند.

نمونه هاي مكعبي :15×15×15cmاين نمونه ها به منظور

آزمايش هاي نفوذپذيري تحت فشار آب و نيز آزمايش مربوط

به جذب آب موئينه درنظر گرفته شدند.

نمونه هاي استوانه اي به قطر 39cmو ارتفاع :89cmاين

نمونه ها براي استفاده در آزمايش تسريع شده يون كلرايددر

نظر گرفته شده اند. نمونه هاي قابل استفاده در

دستگاه  RCPTبه صورت استوانه هاي 5×10مي باشد.

ساخت،آماده سازیونگهداری نمون های خمیرسیمان:

جهت ساخت نمونه هاي خمير سيمان، مخلوط سيمان و آب

و نانوسيليس و دوده سيليس درون مخلوط کن به مدت يک
دقيقه با سرعت متوسط مخلوط مي شوند. سپس به مدت 15ثانيه

مخلوط کن را متوقف کرده و قسمت هايي را که به بدنه

مخلوط کن چسبيده اند را جدا کرده و عمل اختلاط با دور

تند به مدت 2دقيقه ديگر ادامه مي يابد. پس از اتمام اختلاط

خميرسيمان درون قالب هايي به شکل مکعب به ابعاد 5سانتيمتر

در دومرحله قالب گيري و ويبره مي گرديدند. در هر يک از

طرح هابراي مدل سازي ناحيه انتقال بين سنگدانه و خمير

سيمان از قطعات شيشه اي که قالب ها را به دو نيم تقسيم ميکنند،

درتعدادي از قالب ها استفاده گرديد.