ساختمان های بتنی

15 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


ساختمان های بتنی | یکی از معایب مهم ساختمان های بتنی

وزن بسیار زیاد آن است که با میزان تخریب

ساختمان در اثر زلزله نسبت مستقیم

دارد. از راه های کاهش وزن سازه، استفاده از بتن سبک

می باشد. تلاشهای محققین بر این است تا علاوه بر کاهش وزن

مخصوص بتن که تأثیر قابل توجهی بر روی کاهش بار

مرده سازه دارد، مقاومت آن را نیز افزایش داده تا این دو خواص،

بتن سبک را جذابتر نماید. در این تحقیق، بتن سبک

سازه ای با استفاده از سبکدانه لیکا و نسبت آب به سیمان و عیار

سیمان ثابت جهت به دست آوردن میزان درصد جایگزینی

مناسب لیکا با سنگدانه های طبیعی ساخته شد. جهت فراهم

آمدن مقاومت و چگالی مناسب با رده بتن سبک،

ساخت طرح ها با مقادیر 5 و 7 درصد هوای عمدی انجام گرفت و افت

مقاومت، چگالی و مقاومت فشاری آنها مورد بررسی

قرار گرفت. آزمایش مقاومت فشاری در سنین 7 و 28 روز بر روی

آزمونه ها انجام شد. نتایج حاکی از دستیابی به مقاومت

بیش از 50 مگاپاسکال در سن 28 روز و وزن مخصوص خشک

1879 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. همچنین افت

مقاومت و چگالی بتن سبک حاوی لیکا به ازای هر یک درصد هوای

عمدی کمتر از بتن معمولی بوده است.

در سالیان اخیر با توسعه روز افزون ساختمان های بلند

و سازه های بتنی با دهانه های بزرگ، نیاز به استفاده

از بتن های توانمند با مقاومتهای بالا، بتن های سبک

و سختی بالاتر اجتناب ناپذیر شده است. در بعضی

موارد چگالی بتن به مراتب مهمتر از مقاومت آن است.

در بتن های سازه ای، وزن بتن قسمت عمدهای از

وزن کل سازه را شامل می شود. از آنجایی که کاهش

چگالی بتن همزمان با حفظ مقاومت باعث کاهش بار

مرده طراحی اعضای سازه ای می گردد، داشتن

اطلاعات بیشتر در رابطه با مقاومت بتن سبک و میزان

استفاده از لیکا بسیار سودمند خواهد بود. در حقیقت

کاهش وزن حجمی بتن در روش های مختلف با

ایجاد حباب هایی در سنگدانه ها، ملات و یا افزایش فاصله

بین سنگدانه های درشت حاصل می گردد. بدیهی است

که حضور این حفره ها مقاومت بتن سبک را در مقایسه

با بتن معمولی کاهش می دهد که این افت مقاومت را

می توان با به کارگیری افزودنی های مناسب جبران نمود.

اما در بعضی موارد مقاومت بالا مورد نظر نمی باشد

و سبک شدن بتن دارای اهمیت بیشتری است. تاکنون

تحقیقات متعددی پیرامون بتن سبک سازه ای صورت

گرفته است. کیهی، آتیز، یاسر و وازکان نشان دادند

که با استفاده از دانه های بازالت، پومیس و عیار

سیمان 450 کیلوگرم بر متر مکعب و میکروسیلیس

به میزان 10 درصد وزنی سیمان، می توان به

مقاومت 8/43 مگاپاسکال با وزن مخصوص خشک 1820

کیلوگرم بر متر مکعب بعد از 3 ماه دست یافت بتن سبک

سازه ای طبق استاندارد دارای چگالی خشک در

هوای آزاد 1440-1840 کیلوگرم بر متر مکعب

می باشد و طبق 09M-330 C ASTM دارای

حداقل مقاومت فشاری 17 مگاپاسکال می باشد.