مصالح هوشمند ساختمانی

15 مارس 2020 Hadis بلوک هبلکس

مصالح هوشمند ساختمانی | به طور کلی مصالح ساختمانی موجود اعم از سنتی ، طبیعی

و مصنوعی با توجه به خصوصیات آنها ، از جمله :

نمود ظاهري ، بافت ، ترکیب شیمیایی ، خواص

مکانیکی و فیزیکی ، اثر محیطی و … طبقه بندي

می شوند.اما در طبقه بندي مصالح هوشمند علاوه بر

در نظر داشتن مشخصه هاي فوق ، خواص دیگري که

به طور ویژه به تمیز دادن مصالح هوشمند از مصالح

سنتی مربوط می شود نیز لحاظ شده است . در واقع

طبقه بندي پیشنهادي مصالح هوشمند

بر پایه سه خاصیت زیرارائه شده اند.

مصالح هوشمند داراي قابلیت تغییر خواص درونی:

مصالح هوشمند تغییر شکل دهنده مصالح هوشمند تغییر رنگ دهنده مصالح هوشمند تغییر پیوند دهنده

مصالح هوشمند داراي قابلیت مبادله انرژي:

مصالح هوشمند ساطع کننده نور مصالح هوشمند تولید کننده الکتریسیته مصالح هوشمند ذخیره کننده انرژي

مصالح هوشمند داراي قابلیت تغییر و مبادله مواد درونی:

اما آنچه که در سیستم طبقه بندي مصالح هوشمند اهمیت دارد

این است که با توجه به مباحث مطرح در زمینه توسعه پایدار که دغدغه اصلی قرن پیش روست ، هر یک از

این مصالح چه عملکردهایی از لحاظ تعامل با محیط زیست ،

دوام وپایداري ، امکان بازیافت مجدد

، زیبایی و مطلوبیت و … دارند؟

مصالح هوشمند تغییر شکل دهنده:

این گروه از مصالح هوشمند که داراي قابلیت تغییر خواص

درونی خود هستند در پاسخ به محرکات خارجی تغییراتی

درشکل و ابعاد خود ایجاد می کنند که این تغییرات

بستگی به نوع توزیع و آرایش ترکیبات تحریک پذیر

درونی آنها دارد.هم اکنون مصالح زیادي با ویژگی

فوق در دسترس است اما از پرکاربردترین آنها

می توان به مصالح هوشمند دما واکنشی و شیمی واکنشی،

الکترو واکنشی، پیزوالکتریک اشاره نمود که در حال

حاضر بیشترین توجه را در زمینه

معماري به خود معطوف نموده اند.

مصالح هوشمند دماواکنشی:

این نوع از مصالح هوشمند که زیر مجموعه مصالح

هوشمند تغییر شکل دهنده می باشند ، نوعی ویژگی

ذاتی دارند که آنها را قادر می سازد تا در برابر تغییرات

دماي محیط پیرامون به طور برگشت پذیر واکنش نشان دهند .

تغییرات دمایی ممکن است تاثیر غیر فعال داشته باشد

بطوری که مصالح به طور مداوم وضعیت دماي داخلی

خود را با وضعیت طبیعی پیرامونش از طریق پوسته

بیرونی تنظیم کند و اگر تاثیرات آن به صورت فعال باشد ،

نوعی گرمایش فعال با بکار بردن یک میدان الکتریکی

از طریق تماس ایجاد می شود.مصالح دما واکنشی به

نوبه خود انواع و اقسام متنوعی از متریال ها را شامل

می شوند اما تعداد محدودي از آنها در معماري کاربرد دارند.

مصالح منبسط شونده با نام اختصاري  (TEM)

نمونه اي از مصالح دما واکنشی هستند که داراي ضریب انبساط گرمائی اند.مهمترین

کاربرد آنها در معماري در ترموستات هاي گرمایشی

براي سرویس هاي خدماتی ساختمان و همچنین به

عنوان محرک هاي ویژه اي در گلخانه ها و در نماي

ساختمان ها براي کنترل و مدیریت انرژي بکار می روند .

کاربرد دیگر آنها در سیستم تهویه اتاق هاي ساختمان می باشد .

با وجود اینکه مصالح منبسط شونده  (TEM)در دهه هاي

اخیر به عنوان اجزاي ترموستات ها بکار می رفته اند

اما استفاده از آنها براي تهویه اتوماتیک ساختمان مربوط

به چندسال اخیر می شود . در پروژه مرکز اسناد آلمان

از این مصالح دما واکنشی به عنوان محرک هاي

دمایی با فنون معماري و سازه بنا تلفیق شده اند.