پودرالومینیوم

پودرآلومینیوم

 

پودرالومینیوم عصری شیمیایی میباشد که جز دسته بورون میباشد .

عدد اتمی 13 و نماد Al  مربوط به الومینیوم است .

پودرالومینیوم جز دسته فلزات نرم میباشد و چکش پذیر میباشد (به راحتی حالت میگیرد ) .

الومینیوم به راحتی در طبیعت یافت میشود این محصول سومین عنصر فراوان زمین میباشد .

البته این نکته قابل بیان است که الومینیوم به صورت خالص یافت نمیشود

و همراه املاح دیگر میباشد که بعد از استخراج املاح همراه آن از الومینیوم جدا شده

و الومینیوم خالص به دست می اید . پس از به آن که الومینیوم خالص به دست امد

از طریق روش های خاض تبدیل به پودرآلومینیوم میشود .

پودرالومینیوم

پودرالومینیوم

پودرالومینیوم در صنایعی همچون :

بتن سبک – رنگ های پوششی – وسایل بهداشتی و امیزشی –  ترکیب پلاستیک – لحیم کاری – جوهر افست – رنگ دریایی  و خیلی از صنایع دیگر از این محصول استفاده میکند .

پودرآلومینیوم مصرفی در داخل کشور معمولا پودر کشورهای

همچون هند – روسیه – امریکا میباشد البته پودرالومینیوم

ایرانی نیز درکشور تولیید میگردد و در صنایع متخلف نیز استفاده میشود

این پودر ها در دسته بندی های متخلف قرار دارد

 

که هر گروه مناسب به یک گروه از محصولات میباشد . میزان خلوص پودرآلومینیوم متغیر است

اما در بتن سبک از پودرالومینیوم با خلوص 98درصد و حتی بیشتر استفاده میشود .

پودرالومینیوم در بتن سبک عامل حباب زایی است .

میزان ریز بودن و یا درشت بودن پودرالومینیوم را با میکرون اندازه گیری میشود .

که در مواد منفجره از پودرالومینیوم ریز تر استفاده میشود

درابتدا پودرالومینیوم در بشکه های 10 کیلو گرمی بسته بندی میشود

بعد ها تبدیل به بشکه های 15 – 20 – 30 کیلو گرمی شد

اما برخی افراد سود جو و نوجوانان با استفاده از این پودر ها مواد منفجره

تولید میکردند که باعث ایجاد خطرات جبران ناپذیر میشود

پس از آن شرکت های تولید کننده و یا عرضه کننده پودرآلومینیوم تصمیم

گرفتن جهت از دسترس خارج کردن این پودر از دست افراد سود

جو پودرالومینیوم را در بشکه های 80 کیلو گرمی بسته بندی کننده

تا هزینه خرید و نحویه حمل نقل برای نوجوانان و افراد سود جو دشوارتر شود