کنترل کیفی بتن

21 می 2019 Hadis بلوک هبلکس

کنترل کیفی بتن


کنترل کیفی بتن | با توجه به جمعيت فزاينده كشور، روز به روز نياز به مسكن،

مجتمعات مسكوني و شهركها بيشتر و حياتی تر خواهد شد و

همزمان با اختصاص بودجه های كلان به پروژه هاي عمراني در

كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه در سطح جهان، در خاك

پهناور ايران نيز سرمايه گذاري در اين بخش مقدار

قابل توجهي را به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر در كشور و در بخش راه و مسكن حدود 6ميليارد تومان

در هر ساعت هزينه مي شود كه پس از صنعت نفت،

عظيم ترين سرمايه گذاري ملي محسوب مي شود. اما

اطمينان از بهره وري اين سرمايه گذاري عظيم خود به

چالشي تبديل مي شود كه انجام كنترل صحيح كيفيت پروژه ها

يكي از اقدامات اساسي براي رسيدن به اين مقصود است.

به لحاظ بررسي هاي اقتصادي، كنترل كيفيت در پروژه هاي

عمراني با انجام آزمايشات مربوط به آن هزينه محسوب نمي شود

بلكه نوعي سرمايه گذاري و به عبارت بهتر تضمين سرمايه گذاري

انجام شده است چرا كه با افزايش عمر مفيد و بهره دهي پروژه ها

و كاهش آسيب پذيري آن ها، ضمن جلوگيري از به هدر رفتن

سرمايه هاي ملي، امكان استفاده بهينه از منابع را فراهم آورده

و از بروز خسارت هاي جاني و مالي غيرقابل جبران پیشگیری می نماید.

بررسي ها حاكي از آن است كه هزينه انجام كامل آزمايشات

كنترل كيفي پروژه هاي عمراني درحدود يك درصد هزينه

تمام شده يك پروژه و ناچيز ميباشد كه در صورت عدم اختصاص

اين هزينه اندك، ضرر و زيان هاي جاني و مالي به مراتب

بيشتري، متوجه سازندگان و استفاده كنندگان خواهد شد.به آساني

مي توان گفت كنترل كيفيت پروژه هاي مسكوني و اطمينان از

كيفيت اجراي پروژه، يكي از اقدامات اساسي در مبحث

پدافند غيرعامل و نيز فاز پيشگيري در مديريت بحران شهري است.

و اين موضوع درمناطقی كه طبق آيين نامه طراحي ساختمانها

در برابر زلزله در منطقه با خطر نسبي زياد قرار دارد اهميت بيشتري مي يابد.

يكي از مصالحي كه به طور وسيع در احداث پروژه هاي

عمراني كاربرد دارد، بتن ميباشد. بتن در مفهوم وسيع به

هر ماده يا محصولي كه از يك ماده چسبنده با خاصيت سيماني

شدن تشكيل شده باشد اطلاق ميشود. اين ماده چسبنده اغلب

حاصل فعل و انفعالات سيمان هاي هيدروليكي و آب مي باشد.

بتن ممكن است از انواع مختلف سيمان و نيز پوزولان ها،

سرباره كوره ها، مواد مضاف، گوگرد، مواد افزودني، پليمرها،

الياف و ديگر مواد تهيه شود و همچنين در نحوه ساخت آن

ممكن است از حرارت، بخارآب، اتوكلاو، خلا، فشارهاي

هيدروليكي و متراكم كننده هاي مختلف استفاده شود.

مقاومت بتن مهمترين خاصيت و مشخصه بتن نزد طراحان

و مهندسان كنترل كيفيت مي باشد. در طرح و كنترل كيفيت بتن،

مقاومت خاصيتي است كه اغلب، مقدار آن مشخص مي گردد.

دليل اين امر آن است كه در مقايسه با ساير خواص، مقاومت

بتن به آساني قابل اندازه گيري است. علاوه بر اين، بسياري از

خواص بتن نظير مدول ارتجاعي، ضد آب بودن يا نفوذ ناپذيري

و مقاومت در برابر هوازدگي، به طور مستقيم با مقاومت بتن

مربوط بوده و مي توان از نتايج مقاومت تا حدود زيادي به خواص ديگر آن پي برد.