انرژی درمعماری ایرانی

انرژی درمعماری ایرانی | بهره برداري بهينه از آنچه تدبير كننده شب و روز، جهت تبديل روزگار به بهترين شكل ممكن و به رايگان در اختيار ما قرار داده است بسيار پسنديده و دقيقا شكر نعمات الهي است. امروزه كمبود سوخت هاي فسيلي و آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از مصرف آن يكي از بزرگترين […]

ادامه مطلب