انواع سنگدانه

انواع سنگدانه انواع سنگدانه | سنگدانه های سبک ، دانه هایی هستند که به علت تخلخل زیاد ، وزن فضایی آنها کم است . دانه های سبک در ساختن بتن سبک باربر و عایق حرارتی ، بلوک های بتنی سبک ، ملات ها و اندودهای سبک و به تنهایی برای پر کردن فضاهای خالی به […]

ادامه مطلب