ایمن سازی ساختمان

ایمن سازی ساختمان درفرهنگ عامه وقتی از ساختمان مقاوم و ایمن صحبت می شود ذهن بیشتر مردم متوجه پایداری و ایمنی سازه ی ساختمان می شود . در طراحی و اجرای هر ساختمان باید ایمنی سازه از هرجهت مورد تاکید قرار گیرد . در تخصص های اصلی معماری سازه ، تاسیسات برق و تاسیسات مكانیك […]

ادامه مطلب