بتن هوشمندوگرمازاوضدانفجاری

بتن هوشمندوگرمازاوضدانفجاری بتن هوشمندوگرمازاوضدانفجاری | مقاومت و فشردگی این نوع بتن که از دانش علمی بسیار بالایی برخوردار بوده و در نوع خود بی نظیر است، متناسب با شدت ضربه وارده به آن افزایش می یابد. بتن هاي ضد انفجاري براي محافظت سازه هاي مهم نظیر پالایشگاه ها، مراکز پتروشیمی و سایر تأسیسات حیاتی نظیر […]

ادامه مطلب