20
آوریل

ساختمان سازی و سرعت آن

در صنعت ساختمان سازی امروزی ، مهم ترین عامل برای مهندسان ، سرعت اجرای کار و مقدار هزینه ای است که صرف می کنند . در واقع همه ی افراد به این دو مورد توجه زیادی دارند . برای برآورد هزینه های احتمالی و کلی و هم چنین سرعت اجرای پروژه ؛ باید مصالح ساختمانی […]

ادامه مطلب

19
آوریل

بلوک هبلکس ایلام

شهرایلام مرکز استان ایلام است و از شمال با شهر های سیروان و چرداول ؛ همسایه است . این شهر تقریبا کوهستانی و پوشیده شده از جنگل می باشد که آب وهوای سرد و کوهستانی دارد . شهر ایلام ، در جنگ ایران وعراق ؛ جزء اولین شهر ها به شمار می رفت . این […]

ادامه مطلب

18
مارس

بررسی سبک بودن فوم بتن درکفسازی

بتن فوم بررسی سبک بودن فوم بتن درکفسازی | درموردکف سازی وشیب بندی های انجام گرفته درساختمان هاکه عمدتاازپوکه وسیمان استفاده می شود. درصورت جایگزینی این نوع بتن باچگالی 400،وزن مرده کف سازی از1000به400کیلومترمکعب کاهش می یابد.واگر10سانت ارتفاع برای کف سازی درنظربگیریم این یعنی کاهش60کیلوگرم درمترمربع ازوزن ساختمان. درصورت استفاده ازبتن کفی باچگالی 500درکفسازی، وزن […]

ادامه مطلب
-->