دیوارسبزچه مزایایی دارد؟

کاهش مصرف انرژی جهت سرمایش و گرمایش فضاهای داخلی: دیوارسبزچه مزایایی دارد؟ | مطالعات انجام شده در دانشگاه ها نشان می دهد به دلیل کاهش تابش تشعشعات خورشید روی جداره و فاصله بین دیوار سبز و جداره بنا اتلاف حرارت بنا کاهش می یابد.برای مثال؛ در تحقیق صورت گرفته در دانشگاه هایونو توکیو 10 درجه […]

ادامه مطلب