عملکردبتن خودترمیم کننده

عملکردبتن خودترمیم کننده | بتن خود ترمیم شونده به گونه ای عمل می کند که به هنگام ایجاد ترک در آن، مقداری از مواد سیمانی خشکی که در درز ترک ها موجود است در مجاورت دی اکسید کربن و آب واکنش داده و لایه ی بسیار نازک سفید رنگی از کربنات کلسیم عمل کرده و […]

ادامه مطلب