پودر آلومینیوم چیست؟

پودر آلومینیوم ماده ای شیمیایی و اشتعال زا است که در تولید مواد منفجره،رنگ دانه ها،بتن سبک و… کاربرد دارد

ادامه مطلب