معماری ساختمان وفضای شهری

معماری ساختمان وفضای شهری | یکی از مهمترین مسائل در هنر معماری بخش معماری منظر می باشد. که در اکثر کشور ها این موضوع رعایت شده و موجب پویایی و سرزندگی شهر می شود. البته گفتنی است در صورت رعایت نکردن ضوابط و استانداردهای لازم می تواند موجب پیامدهای منفی در جامعه و شهر شود. […]

ادامه مطلب