واکاوی ومعماری درصنعت ساختمان

واکاوی ومعماری درصنعت ساختمان | در میان توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و ساخت و ساز، بحرانی تحت عنوان انرژی دامن زد که با افزایش آلودگی ها هشدارهای جهانی را در پی داشت و سبب تشکیل گروه های حامی محیط زیست شد که مفهوم گستره ای تحت عنوان پایداری را […]

ادامه مطلب