آشنایی با بتن های نوین و پیشرفته

14 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

کامپوزیت سیمانی مهندسی (ECC)


آشنایی با بتن های نوین و پیشرفته | بتن های ECCبتن های

توانمندی هستند که از الیاف مصنوعی (نظیر پلی اتیلن یا پلی وینیل)

با درصد حجمی کم(حدود 2درصد حجم بتن) و با

سنگدانه های ریز(با قطر حداکثر (mm10ساخته می شوند.

مهم ترین و بارزترین مشخصه بتن های انعطاف پذیر،

مقاومت کششی بالای آن ها می باشدکه می توان از آن

در رفع نقص مقاومت کششی پایین بتن معمولی بهره جست.

بتن های انعطاف پذیر ECCمقاومت بالایی در برابر

ترک خوردن دارندکه متعاقباً منجر به افزایش دوام در برابر یخ
زدن و آب شدن و همچنین کاهش خوردگی میلگردها

در نواحی در معرض حملات شیمیایی می گردد و

همچنین این بتن هاازمقاومت خوبی در برابر سایش

برخوردار می باشند. الیاف PVAدر بتن های

انعطاف پذیر پیوستگی بسیار بالایی با خمیرسیمان

ایجاد کرده که منجر به افزایش مقاومت این ترکیبات در

برابر بیرون کشیدگی شده است. ظرفیت کرنش

کششی بتن های انعطاف پذیر ECCدر حدود %3می باشد

که 300برابر بتن معمولی از خود تغییر

شکل نشان می دهد؛ با استناد به این
مطلب می توان از این بتن ها در طراحی و ساخت

المان های مقاوم در برابر بارهای شدید نظیر انفجار

بهره جست. یکی ازمشکلات اجرایی ویژه سازه های بتنی

تراکم بالای آرماتورها در ناحیه اتصالات می باشد که با

بهره گیری ازبتن های انعطاف پذیر ECCمی توان میزان

آرماتورهای مصرفی را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.

علاوه بر اینکه بتن ساخته شده از بتن های
انعطاف پذیر، %40سبک تر از بتن معمولی می باشد،

آوار ناشی از گسیختگی آن در بارگذاری های

شدید بسیار کم تر از بتن معمولی می باشد.

استفاده ی بیشتر از %2الیاف درحجم بتن

منجربه بهتر شدن خواص بتن نمی شود.

استفاده از سنگدانه های درشت منجر به عملکرد

بد و مخالفت در برابر انعطاف پذیری بتن می شود.

علت به وجود آمدن بتن ECC:

یکی از ضعف های مشهور در بتن تردشکنی و عدم

شکل پذیری ذاتی مصالح بتنی می باشد(در بتن معمولی به

دلیل طاقت پایین، ترک ها به سرعت گسترش یافته و منجر

به گسیختگی آن می گردد.) در حال حاضر تسلیح

اعضای بتنی به وسیله آرماتور های فولادی و الیاف

گسسته تلاشی جهت غلبه بر آن می باشد که این

عامل باعث به وجود آمدن بتن ECCشده است.

مقایسه بتن ECCبا بتن معمولی:

تن ECCدر مقایسه با بتن معمولی 500برابر در مقابل

ترک خوردن مقاوم تر بوده و 40درصد سبک تر است.

بااستفاده از بتن ECCدر سازه های بتن آرمه، میزان

استفاده از آرماتور های برشی بدون تغییر

مقاومت برشی کاهش میابد(به
دلیل انعطاف پذیری ناشی از وجود الیاف). در صورت

به وجود آمدن ترک خوردگی در بتن معمولی،

میزان ترک خوردگی از
حد معمول و مجاز بیشتر است و بتن قادر به

تحمل آن نیست و منجر به باز شدن ترک می شود.