المان هاوساختمان

8 آگوست 2019 Hadis بلوک هبلکس

المان هاوساختمان


المان هاوساختمان | بیش از 40 %از کل انرژی

مصرفی جهان، در ساختمان مصرف و یک سوم

از کل گازهای گلخانه ای دنیا توسط ساختمان ها

تولید می شود. کشور بیش از 2.5 برابر متوسط

جهانی انرژی مصرف می کند که 98 %آن

سوخت فسیلی است. بنابراین صرفه جویی انرژی

هم از نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر توسعه

پایدار و کمک به محیط زیست الزام می باشد.

در سال 1987 گزارش مرسوم برانتلند در خصوص

توسعه پایدار نگاه جامعه جهانی را به توسعه

پایدار سوق داد تا اینکه در سال 1992سندی با نام

دستور کار21 در اجلاس سازمان ملل و پس از

نگرانی های جامعه جهانی در خصوص مصرف

بی رویه انرژی در دنیا توسط 178کشور به

امضا رسید.” پیشگیری بهتر از درمان است”

این ضرب المثل قدیمی درحال حاضر و با توجه

به اینکه گاز طبیعی مصرفی ایران از کشور

چین بیشتر بوده و طبق اعلام وزارت نیرو

از سال1403ایران مجبور به وارد کردن

انرژی به کشور می باشد بهترین برنامه ریزی

می تواند پیشگیری از مصرف بی رویه انرژی و

نه صرفاً درمان آن باشد. صرفه جویی در مصرف

انرژی می تواند در سه بخش زیر

مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد:

1-افزایش آگاهی مردم و فرهنگ سازی در

سطح جامعه؛ برای کاهش میزان مصرف انرژی

طبیعتاً اولین اقدام افزایش آگاهی مردم در

خصوص نحوه مصرف انرژی در طول

شبانه روز می باشد که بررسی این

موضوع خارج از بحث های مطرح

شده در این مقاله می باشد.

2-درمان ساختمان های موجود؛ درحال حاضر

ساختمان های بسیاری در سطح کشور وجود

دارند که الزامات کاهش مصرف انرژی در آنها

رعایت نشده و میزان اتلاف انرژی بالایی را

دارا می باشند. باید سعی شود با بازسازی

سیستم های تهویه هوا، پنجره ها ، درز بندی و …

اتلاف انرژی در این ساختمان ها هم به حداقل برسد.

3-پیشگیری از ساخت ساختمان هایی با میزان

اتلاف انرژی زیاد؛ که در این مقاله به آن پرداخته

شده است درخصوص طراحی و ساخت ساختمان هایی

است که از مرحله اولیه طراحی آن ها به بحث انرژی

پرداخته شده و اجرای درست این ساختمان ها

می تواند مصرف انرژی را به کم ترین میزان ممکن رساند.

پلان ساختمان:

یکی از حوزه های مهمی که در توسعه پایدار

جهانی مطرح شده است بحث معماری پایدار می باشد.

در واقع ساختمان ها به صورت مستقیم و غیر

مستقیم مسئول 12 %از تغییرات آب و هوایی

هستند1996,(Barker )در قاره اروپا90%از زمان

زندگی مردم در ساختمان و فضا های معماری سپری

می شود 2004, (WGSG)که این خود نشان دهنده

اهمیت نحوه طراحی ساختمان برای کاهش مصرف

انرژی می باشد. انرژی مصرفی در ساختمان ها

تحت تاًثیر عوامل متعددی مانند آب و هوای محلی،

مکان و جهت گیری ساختمان، نوع طراحی

ساختمان، نوع کاربری، پوشش ساختمان،

سیستم های مختلف تاسیساتی و نحوه استفاده از

ساختمان می باشد. بنابراین بررسی ظرفیت های

طراحی پلان برای کاهش مصرف انرژی امری ضروری می باشد.