اهداف معماری پایدار

21 دسامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

اهمیت دادن به زندگی انسان ها و حفظ و نگهداری از آن در

حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید ویا

کاربری و حتی تخریب با محیط خود همگن و پایدار باشند،

حداقل استفاده از انرژی های سوختی و حد اکثر به کارگیری

انرژی های طبیعی، حداقل تخریب محیط زیست، بهبود

فیزیکی و روانی زندگی انسان هاو کلیه  موجودات زنده.

هماهنگی با محیط طبیعی .هدف از طراحی این ساختمان ها

کاهش آسیب بر روی محیط، منابع انرژی و

طبیعت است و شامل قوانین زیر می باشد:

کاهش مصرف منابع غیرقابل تجدید

  توسعه محیط طبیعی

  حذف یا کاهش مصرف مواد سمی یا آسیب رسان

بر طبیعت، در صنعت ساختمان سازی

لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار:

تحول صنعتی انسان را از زندگی در طبیعت به زندگی در

شهر کشانید. با پیشرفت فناوری، الگوی زندگی دستخوش

دگرگونی شد، به نحوی که انسان ها برای گرم کردن خود

به جای پوشش بیشتر و استفاده از لباس های گرم، از

سوخت های فسیلی به عنوان گرم کننده استفاده نمودند .بادگیرها،

سایبان ها و نورگیرها در ساختمان جای خود را به تأسیسات

گرمایشی و سرمایشی دادند. به این ترتیب تکنولوژی

آسایش و راحتی روزافزونی رابرای انسان فراهم کرده است.

در نتیجه هجوم شهرنشینی بسیاری از زمینه ای طبیعی و

جنگل ها دستخوش تغییرات شده است. برای تردد، ساخت وساز،

سرمایش و گرمایش مصرف انرژی افزایش یافته و در نتیجه

آلودگی هوا و آلودگی صوتی بیشتر شده است. شهرها

انرژی را مصرف کرده و به جای آن زباله و آلودگی

ایجاد می کنند .درنتیجه پیشرفت صنعت نیاز به بهره برداری

ازمنابع طبیعی نیز بیشتر شده؛ به نحوی که بهره برداری

غیرمنطقی از منابع طبیعی منجر به نابودی آن ها می شود .

برای ادامه زندگی در این چرخه احتیاج انسان به انرژی

بیشتر شده؛ ولی اکنون در مرحله ای قرارداریم که منابع

انرژی رو به اتمام هستند .با این نگرش و لزوم کاهش

مشکلات، ایجاد ساختمان های سبز و در عین حال پایدار

با توجه به مشکلات زیست محیطی که وجود دارد برجسته می شود .

، ایجاد ساختمان های سبز و در عین حال پایدار با توجه

به مشکلات زیست محیطی که وجود دارد برجسته می شود .

نگرشهای فلسفی به طبیعت:

رنه دکارت میگوید:اجسام آسمانی و اجرام زمینی از یک

جنس اند و اجزای یک کلاند … به طورکلی عالم جسمانی با

دو مشخصه بعد هندسی (طول، عرض و ارتفاع) و حرکت

تبیین می شود … اجسام جاندار نیز تابع قواعد اجسام بی جان

می باشند و جان داشتن مستلزم وجود امری زاید بر خواص

جسم (بعد و حرکت) نیست. انسان جز ماشین چیزی نیست،

جز اینکه انسان نفس یا روانی هم دارد که مایه شعور و تعقل

اوست؛ اما جانوران دارای روان نیستند و به این سبب شعور

و عقل ندارند(.اصرار او بر این است که در خصلت انسان

تنها آن چیزهایی باارزش است که با تغییر ارادی طبیعت

حیوانی (غریزه) ما به وجود آمده باشد. لذا بر این نکته

تائید دارد که موجودیت ما جدا از طبیعت است.