ایمن سازی ساختمان

25 دسامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

ایمن سازی ساختمان

درفرهنگ عامه وقتی از ساختمان مقاوم

و ایمن صحبت می شود ذهن بیشتر مردم متوجه پایداری و

ایمنی سازه ی ساختمان می شود . در طراحی و اجرای هر

ساختمان باید ایمنی سازه از هرجهت مورد تاکید قرار گیرد .

در تخصص های اصلی معماری سازه ، تاسیسات برق

و تاسیسات مكانیك و دیگر اجزای غیر سازه ای ساختمان

حضوری مشترك دارند و به سازه ی ساختمان متصل می شوند

یا برای بهره برداری بهتر ازساختمان ، به فضاهای آن اضافه

می شوند .بررسی تمامی اجزای ساختمان چه سازه و غیر سازه ای

در معماری آن نقش داشته ومیتواند میزامهاتطئر که نق قبرر وجود داردن خطر پذیری آن

را تعیین کند همانطور که طراحی اولیه درست و مهندسی

دركشورهای پیشرفته از مدت ها پیش مورد توجه بوده است

و به تجربه در یافته اند كه ضرورت ایمن سازی وپیش گیری

از خطر از ابتدای کار امری اجتناب ناپذیر است.

معماری همان تصور ، طراحی ،درک و ساختن در واکنش

به شرایط موجود است این شرایط ممکن است در طبیعت

خود کامال عملکردی باشد یا ممکن است در دجات مختلف

اجتماعی، سیاسی و اوضاع اقتصادی انعکاس یابد بنابر این

خلق معماری در حقیقت فرایند طراحی است و طراحی یک

عمل ارادی و تالش هدف دار است . مهم ترین و حساس ترین

مرحله معماری فاز طراحی است زیرا طبیعت حل یک مسذله

ارتباط مستقیمی با چگونگی درک، شرح و بیان آن دارد .

طراحان به طور غریزی راه حل مسائلی را که با آن مواجه

هستند را تجسم می کنند ،اما عمق و دامنه دانش طراحی آن ها

هم بر درک آنها از مسئله و هم بر شکل گیری پاسخ آن ها

تاثیرگذار است اگر درک و فهم شخصی از زبان طراحی محدود

باشد ،ناگزیر دامنه راه حل های احتمالی مسئله نیز محدود خواهد

شد .وقتی وارد یک ساختمان می شویم ابعاد متناسب ،مقیاس

انسانی ،فضاهای زیبا و ترکیبات دلنشین آن بر احساس و ادراک

ما اثر می گذارد و از تجربه آن احساس لذت می کنیم اما وقتی

به عنوان یک طراح شروع به تجزیه و تحلیل اثر کرده ،ابعاد

و فضاها را می سنجیم ،مصالح به کار رفته ،کیفیت ساخت ،

نوع سازه ،مساحت و کارکرد فضاها و مشخصات آن را بررسی

عقلی و تحلیل منطقی می کنیم و اصول به کار رفته در طراحی

آن را بازشناسی می کنیم این امر می تواند تبیین اهداف پروژه

تعیین برنامه فیزیکی طرح ،بررسی عوامل محیطی و. اقلیمی

تجزیه و تحلیل ذهنی پروژه ،تعیین مصالح

و تکنولوژی مناسب و …شامل شود.

مفهوم طراحی معماری:

به راستی طراحی چیست ؟ در چه مواردی اقدام به کار

طراحی می کنیم ؟ کار طراحی چگونه انجام می گیرد و

به چه نتایجی منجر می شود ؟ نتایج کار طراحی چگونه

ارزیابی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد ؟ طراحی

معماری ، زیربنای اصلی طرح ساختمان است . زمانی که

یک مهندس معمار اهداف ، فعالیت ها و برنامه زمانی

مربوط به طراحی یک ساختمان را مشخص میکند و نحوه

بررسی نیاز ها استفاده کننده ، میزان بودجه ، مصالح و

امکانات ساخت را روشن ساخته و نحوه شناخت و استفاده

از امکانات و محدودیت های مرتبط با زمین ، شرایط اقلیمی

و میزان ایمن بودن آن را روشن می سازد و در نهایت ابعاد

و ویژگی های پروژه را مشخص می کند و زمان بندی می نماید.