بتن خودتراکم ومزایا

14 نوامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


بتن خودتراکم ومزایا | کاربرد صحیح بتن خودتراکم می تواند

تأثیرات مثبت فراوانی بر روند ساخت سازه های بتنی

داشته باشد. «افزایش بهره وری»یکی از موارد مهمی

است که با استفاده از بتن خودتراکم می توان به آن دست

پیدا کرد. باید توجه داشت که در کنار تلاش برای کاهش

هزینه ها، افزایش بهره وری در امر بتن ریزی نیز از

اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله برای تمام

رده های کاربرد، از پروژه های معمولی تا پیچیده ترین

سازه ها، صادق است. مسئله بتن ریزی و تراکم در قسمت هایی

از سازه که در آنهابتن با مقاومت متوسط و مخصوصاً بتن

پرمقاومت استفاده می شود، دارای اهمیت بیشتری است.

به عنوان نمونه در اجزایی ماننددیوار برشی و ستون

که معمولاً دارای تراکم زیاد آرماتور و ابعاد کوچک

مقطع بتن ریزی می باشند، تراکم ناکافی ناشی از فاصله

کم آرماتورها می تواند منجر به پیدایش نقاط ضعف در

عضو بتنی شود. حذف کامل عملیات تراکم با به کارگیری

بتن خودتراکم،باعث افزایش سرعت کار و کاهش هزینه ها

می شود که نتیجه آن افزایش بهره وری است. افزایش سرعت

بتن ریزی نه تنها ازمنظر کاهش هزینه ها، بلکه از بُعد

کاهش کل زمان ساخت حائز اهمیت است. بر این اساس،

به کارگیری بتن خودتراکم می توانداز طریق کاهش هزینه ها

و افزایش بهره وری نقش کلیدی در ارتقای جایگاه صنعت بتن

در عرصه ساخت وساز داشته باشد.استفاده از بتن خودتراکم

افزایش بهره وری را در حمل ونقل و بتن ریزی، علاوه

بر فرایند تراکم، ممکن می سازد. رفتار شبه مایع  بتن

خودتراکم تازه سبب می شود بتوان روش های جدیدی را برای

پمپ کردن بتن و هدایت آن به درون قالب بکار گرفت؛مسئله ای

که باعث پیدایش روش های نوین بتن ریزی شده است که

نمونه های موفقی از به کارگیری آنها در کشور ژاپن موجوداست.

با حذف نیاز به تراکم خارجی و وجود قابلیت جریان،

درجه بالاتری از اتوماسیون و صنعتی سازی در ساخت

سازه های بتنی دست یافتنی است. این مسئله منجر به

تحول سامانه های تولید (مخصوصاً در صنعت پیش ساختگی)

و در نهایت افزایش بیش از پیش بهره وری در روند

ساخت وساز می گردد. «افزایش همگنی» یکی

دیگر از مزایای مهم استفاده از بتن خودتراکم می باشد.

رای پمپ کردن بتن و هدایت آن به درون قالب بکار

گرفت؛مسئله ای که باعث پیدایش روش های نوی

بتن ریزی شده است که نمونه های موفقی از به کارگیری

آنها در کشور ژاپن موجوداست. با حذف نیاز به تراکم

خارجی و وجود قابلیت جریان، درجه بالاتری از اتوماسیون

و صنعتی سازی در ساخت سازه های بتنی دست یافتنی

است. این مسئله منجر به تحول سامانه های تولید

(مخصوصاً در صنعت پیش ساختگی) و در نهایت

افزایش بیش از پیش بهره وری در روند ساخت وساز می گردد.

«افزایش همگنی» یکی دیگر از مزایای

مهم استفاده از بتن خودتراکم می باشد.

پیدا کرد. باید توجه داشت که در کنار تلاش برای کاهش

هزینه ها، افزایش بهره وری در امر بتن ریزی نیز از

اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مسئله برای تمام

رده های کاربرد، از پروژه های معمولی تا پیچیده ترین

سازه ها، صادق است. مسئله بتن ریزی و تراکم در

قسمت هایی از سازه که در آنهابتن با مقاومت متوسط

و مخصوصاً بتن پرمقاومت استفاده می شود، دارای

اهمیت بیشتری است. به عنوان نمونه در اجزایی

ماننددیوار برشی و ستون که معمولاً دارای تراکم زیاد

آرماتور و ابعاد کوچک مقطع بتن ریزی می باشند،

تراکم ناکافی ناشی از فاصله کم آرماتورها می تواند

منجر به پیدایش نقاط ضعف در عضو بتنی شود.

حذف کامل عملیات تراکم با به کارگیری بتن خودتراکم،

باعث افزایش سرعت کار و کاهش هزینه ها می شود

که نتیجه آن افزایش بهره وری است. افزایش سرعت

بتن ریزی نه تنها ازمنظر کاهش هزینه ها، بلکه از

بُعد کاهش کل زمان ساخت حائز اهمیت است. بر این

اساس، به کارگیری بتن خودتراکم می توانداز طریق

کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری نقش کلیدی در

ارتقای جایگاه صنعت بتن در عرصه ساخت وساز

داشته باشد.استفاده از بتن خودتراکم افزایش بهره وری

را در حمل ونقل و بتن ریزی، علاوه بر فرایند تراکم،

ممکن می سازد. رفتار شبه مایع  بتن خودتراکم تازه

سبب می شود بتوان روش های جدیدی را برای پمپ

کردن بتن و هدایت آن به درون قالب بکار گرفت؛

مسئله ای که باعث پیدایش روش های نوین بتن ریزی

شده است که نمونه های موفقی از به کارگیری آنها در

کشور ژاپن موجوداست. با حذف نیاز به تراکم خارجی

و وجود قابلیت جریان، درجه بالاتری از اتوماسیون و

صنعتی سازی در ساخت سازه های بتنی دست یافتنی

است. این مسئله منجر به تحول سامانه های تولید

(مخصوصاً در صنعت پیش ساختگی) و در نهایت

افزایش بیش از پیش بهره وری در روند ساخت وساز می گردد.

«افزایش همگنی» یکی دیگر از مزایای

مهم استفاده از بتن خودتراکم می باشد.

نجر به پیدایش نقاط ضعف در عضو بتنی شود. حذف

کامل عملیات تراکم با به کارگیری بتن خودتراکم،باعث

افزایش سرعت کار و کاهش هزینه ها می شود که

نتیجه آن افزایش بهره وری است. افزایش سرعت بتن

ریزی نه تنها ازمنظر کاهش هزینه ها، بلکه از بُعد

کاهش کل زمان ساخت حائز اهمیت است. بر این اساس،

به کارگیری بتن خودتراکم می توانداز طریق کاهش

هزینه ها و افزایش بهره وری نقش کلیدی در ارتقای

جایگاه صنعت بتن در عرصه ساخت وساز داشته باشد.

استفاده از بتن خودتراکم افزایش بهره وری را در

حمل ونقل و بتن ریزی، علاوه بر فرایند تراکم، ممکن

می سازد. رفتار شبه مایع  بتن خودتراکم تازه سبب

می شود بتوان روش های جدیدی را برای پمپ کردن

بتن و هدایت آن به درون قالب بکار گرفت؛مسئله ای

که باعث پیدایش روش های نوین بتن ریزی شده است

که نمونه های موفقی از به کارگیری آنها در کشور

ژاپن موجوداست. با حذف نیاز به تراکم خارجی و

وجود قابلیت جریان، درجه بالاتری از اتوماسیون

و صنعتی سازی در ساخت سازه های بتنی دست

یافتنی است. این مسئله منجر به تحول سامانه های

تولید (مخصوصاً در صنعت پیش ساختگی) و در

نهایت افزایش بیش از پیش بهره وری در روند

ساخت وساز می گردد. «افزایش همگنی» یکی

دیگر از مزایای مهم استفاده از بتن خودتراکم می باشد.

مزایای دیگری را نیز در اختیار سازندگان قرار می دهد.

به طور خلاصه موارد زیر را می توان به

عنوان مزایای اصلی استفاده از این نوع بتن ذکر نمود:

افزایش سرعت اجرای سازه های بتنی و تسریع پیشرفت کار

بهبود کیفیت ساخت – به دلیل اطمینان از

تراکم کافی در مناطق با تراکم زیاد آرماتور

صرفه جویی اقتصادی- علی رغم هزینه بیشتر مواد و

مصالح مورد استفاده برای ساخت بتن خودتراکم، در بسیاری
موارد در نتیجه کاهش هزینه های تجهیزات و نیروی

انسانی از قبیل عوامل تراکم، نظارت و غیره، استفاده از بتن
خودتراکم سبب کاهش مجموع هزینه ها می شود.

کمک به معماری سازه با توجه به شکل پذیری بیشتر با

توجه به روانی فوق العاده بتن خودتراکم انواع قالب

متنوع تری را میتوان برای بتن ریزی استفاده و اجزای

معماری گسترده تری را با توجه به مسائل زیباشناختی اجرا نمود.