بتن سبک نانو

1 ژوئن 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبک نانو


بتن سبک نانو | اســتفاده از بتن سبک باعث سبک سازی بنا و

مقاومت بیشتر آن در برابر زلزله خواهد شد.همچنین،استفاده

از بتن سبک نانو در ســاختمان ازنظراقتصادی مقرون به صرفه

است، زیرا به علت کاهش جرم،بارمرده ساختمان(وزنی که خود سازه دارد)،

ابعادستون ها، تیرهاوضخامت سقف ها کاهش می یابد،

که این امر باعث صرفه جویی در مصرف مصالح ساختمانی

مانند سیمان و فولادمی شود. بتن سبک نانویی عایقی

مناسب در مقابل گرما، سرما و صدا است، که دلیل آن وجود

تخلخل های بسیار ریز در این بتن است. بتن سـبک حداقل10

برابر بتن معمولی عایق صوت وحرارت است.بنابراین میزان

عایق سازی صوتی و حرارتی این بتن به گونه ای است که در

اکثر موارد نیاز به استفاده از لایه های اضافی جهت عایق بندی

جزیی یا کلی نخواهد بود، و این امر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

اکثر موارد نیاز به استفاده از لایه های اضافی جهت

عایق بندی جزیی یا کلی نخواهد بود، و این امر

از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

صرفه است، زیرا به علت کاهش جرم،بارمرده

ساختمان(وزنی که خود سازه دارد)، ابعادستون ها، تیرها

وضخامت سقف ها کاهش می یابد، که این امر باعث صرفه جویی

در مصرف مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولادمی شود.

بتن سبک نانویی عایقی مناسب در مقابل گرما، سرما و صدا است،

که دلیل آن وجود تخلخل های بسیار ریز در این بتن است.

بتن سـبک حداقل10برابر بتن معمولی عایق صوت و

حرارت است.بنابراین میزان عایق سازی صوتی و

حرارتی این بتن به گونه ای است که در اکثر موارد نیاز

به استفاده از لایه های اضافی جهت عایق بندی جزیی یا کلی

نخواهد بود، و این امر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

بتن خودترمیم شونده:

کنترل و جلوگیری از بروز ترک، یکی از مشکلات اصلی در

هرسازه بتنی است. ترک خوردگی در بتن ممکن است به

صورت داخلی و یاتحت تاثیر عوامل و محیط خارجی ایجاد

شده و عملکرد سازه بتنی را مختل نماید. بنابراین خودترمیم

شوندگی یکی از ارزشمندترین پدیده هایی اســت که برای غلبه بر

مشــکل کاهش یکپارچگی عملکردی

(که بر اثر آسیب دیدن مواد رخ میدهد،) به کارمی رود.

فرایند خودترمیم شــوندگی، باید بلافاصله پس از وقوع آســیب،

به طور خودکار انجام شــود و محدوده ی آسیب دیده، یکپارچگی

خود را شبیه آنچه پیش از آسیب دیدن داشت، به دست آورد.

ورودفناوری نانو به صنعت بتن با پیدایش کامپوزیت های خود ترمیم،

تداعی کننده ی ساخت سازه های هوشمند

با شناسایی خرابی وترمیم خودبه خودی است.

نانوبتن هوشمندگرمازا:

برفروبی و بازکردن جاده ها، پل ها و باندهای فرودگاه مســدود شده

در اثر بارش برف در زمستان، یکی از چالش های بزرگ درزمینه ی

نگهداری مسیرهای ارتباطی در کشــورهای سردسیر و

برفخیز است که هزینه های زیادی را به سازمان های راهداری

تحمیل میکند. روش های قدیمی که اغلب مبتنی بر پخش کردن

نمک در ســطح راه به منظور ذوب کردن برف است، هزینه بر،

زمان بر و دارای آثار ســوء زیست محیطی هستند. در همین

راســتا و به کمک فناوری نانو، نوع جدیدی از بتن ابداع شده

که به گونه ای هوشــمندانه و خودکار، ایمنی راه های بتنی

را مورد پایش قرار داده و در صورت لزوم مبادرت به یخ زدایی

از ســطح راه می کند. نانوبتن هوشــمند گرمازا طبق فناوری

نانو طراحی شده وازاین محصول برای بســتر راه ها و باند

فرودگاه ها استفاده می شــود. نانو بتن هوشمند گرمازا می تواند

در هر لحظه اطلاعات دقیقی از درجه حرارت و تغییرات آن

به سیستم کنترل کننده مرکزی ارســال کند. در این سیستم در

صورتی که دما در هر منطقه از سطح مورد نظر به حدود دمای

یخبندان برسد، دستگاه کنترلکننده به صورت اتوماتیک اقدام

به گرم کردن آن بخش کرده و برف و یخ موجود روی ســطح

را تخلیه می کند. در نتیجه معبر، جاده یا باند فرودگاه همواره خشک و ایمن است.