بتن سبک ونانوسیلیس

30 دسامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

بتن سبک ونانوسیلیس | در سال هاي اخير تكنولوژي نانو در

حد گسترده و با سرعت بسيار بالايي در تمامي زمينه ها و

مواد بكار گرفته مي شود. ورود اين تكنولوژي به صنعت بتن

نيز همراه با تغييرات شگرفي در بسياري از خواص اين ماده

پركاربرد گرديده است. نانوسيليس به عنوان يك ماده پوزولاني

براي تهيه بتني با توانمندي بالا به دليل تأثير مهم بدست آمده

در ناحيه بين خمير و دانه هاي سيمان همواره مورد توجه

دانشمندان بوده است. به علت استفاده گسترده از سازه های

بتني در شرایط اقليمي متفاوت، مسئله آس د يب يدگي ينا

نوع سازه ها و در نتيجه تعميرو نگهداري آنها، يكي از

موضوعات اصلي كارشناسان را تشكیل می دهد. در مقياس

نانومتري، نانو ذرات خواص فيزيكي و شيميايي منحصر

به فردي را در مقايسه با ديگر مواد از خود نشان داده اند.

به خاطر ويژگي هاي نظير نانو ذرات، اين مواد توجه بسياري

ازمحققين و صنعتگران را به خود جلب كرده اند. به موازات

پيشرفت و كاربرد نانو فناوري درصنايع گوناگون، استفاده

ازاين فناوري در صنعت ساختمان ن يز در حال توسعه می باشد.

يكي از چالش هايي كه در زمينه مصالح ساختمان ي به وجود

آمده است، توليد بتن هايي با عملكرد بالا، مقاومت زياد و

با دوام در برابر شرا يط نامناسب جوي می باشد. خواص،

رفتاروعملكرد بتن، به نانوساختار بتن و سيماني كه چسبندگي،

پيوستگي و يكپارچگي بتن را به وجود مي آورد بستگی دارد.

بنابراين مطالعه و بررسي بتن وخمیرسيمان در مقياس

نانومتري براي توليد وكاربرد مصالح ساختماني جد يد، حائزاهميت است.

خواص فيزيكي و شيميايي مواد نانو در شكل و فرم هاي

متعددي كه وجود دارند از( جمله ذرات، الياف .و ..)

در مقايسه با مواد ميكروسكوپي تفاوت اساسي دارند.

تغييرات اصولي كه وجود دارد نه تنها از نظر كوچكي

اندازه بلكه از نظر خواص جديد آنها در سطح مقياس نانو

مي باشد . هدف نهايي از بررسي مواد در مقياس نانو،

يافتن طبقه جديدي از مصالح ساختماني باعملكرد بالا

مي باشد، كه آنها را مي توان به عنوان مصالحي با عملكرد

بالا و چند منظوره به شمار آورد . منظور از عملكرد

چند منظوره، ظهور خواص جديد و متفاوت نسبت به مواد

معمولي مي باشد به گونه اي كه مصالح بتوانند كاربردهاي

گوناگوني را ارائه نمايند با. توجه به اهميت كنترل خواص

مواد ساختماني در سال هاي اخير، تحقيقات زيادي در

راستاي بكارگيري نانو ذرات در سيمان و بتن انجام شده است.

اثرات كاربرد نانو سيليس در بتن:

منافذ و واكنش هاي شيميايي بتن در مقياس نانو صورت مي گيرد،

لذا نانو ساختار ،بتن شايسته توجه بيشتري است تا بتوانيم بتني

با نانو ساختار متراكم ، حداقل اندازه و مقدار منافذ بسازيم

بر كه دوام بتن نيز تاثير گذار باشد.اخيراً نانو تكنولوژي

براي كاهش نفوذپذيري و تراوش بتن كاربرد داشته

و مورد توجه محققين زيادي قرار گرفته است.