بررسي خواص مكانيكي بتن سبك

31 آگوست 2019 Hadis بلوک هبلکس

بررسي خواص مكانيكي بتن سبك


بررسي خواص مكانيكي بتن سبك | يكي از معايب مهم ساختمان هاي

بتني وزن بسيار زياد آن است كه با ميزان تخريب ساختمان در

اثر زلزله نسبت مستقيم دارد. يكي از راه هاي كاهش وزن ،

استفاده از بتن سبك مي باشد. هدف از اين تحقيق ساخت

بتن سبك سازه اي با استفاده از سبكدانه ليكا و بهبود خواص

مكانيكي آن با بكارگيري افزودني هاي معدني و شيميايي و

دستيابي به مقاومت هاي بالا مي باشد. در واقع تلاش بر

اين است تا علاوه بر كاهش وزن بتن كه تأثير قابل توجهي

بر روي كاهش بار مرده سازه مي گذارد مقاومت آن را نيز

افزايش داده تا اثر افزايش مقاومت بتن نيز در كاهش بار

مرده لحاظ گردد.بدين منظور طرح اختلاط هاي مختلفي

با درصدهاي مختلفي از نسبت آب به مواد سيماني و ميزان

سبكدانه در كل حجم بتن، ساخته و آزمايشات خواص مكانيكي

بتن شامل: مقاومت فشاري، مقاومت كششي، مقاومت خمشي

و مدول الاستيسيته انجام گرديد كه نتايج حاكي از دستيابي به

مقاومت هاي بالاي ۵۰MPa با وزن مخصوص خشك

بين ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد.

در چند سال گذشته با توسعه روزافزون ساختمان هاي بلند

و سازه هاي بتني با دهانه هاي بزرگ، نياز به استفاده

از بتن هاي توانمند با مقاومت هاي بالا، بتن هاي

سبك و سختي بالاتر اجتناب ناپذير شده است.

در بعضي موارد چگالي بتن به مراتب مهمتر از

مقاومت آن است. در بتن هاي سازه اي وزن خود

بتن بخش عمده اي از وزن كل سازه را شامل مي شود.

كاهش چگالي بتن در عين حفظ مقاومت آن باعث كم

شدن بار مرده براي طراحي سازه و فونداسيون مي گردد

بنابراين داشتن اطلاعات بيشتر در رابطه با خصوصيات

بتن سبك مقاومت بالا سودمند خواهد بودكه در اين مقاله

طرح هايي براي كاهش چگالي بتن ارائه مي شود.در

واقع كاهش در وزن حجمي بتن در هر روشي با ايجاد

حباب هايي در سنگدانه ها يا ملات و يا در فاصله بين

سنگدانه هاي درشت حاصل مي گردد. واضح است كه

حضور اين حفره ها مقاومت بتن سبك را در مقايسه با بتن

معمولي كاهش مي دهد كه اين افت مقاومت است. تاكنون

تحقيقات متعددي پيرامون بتن سبك سازه اي صورت

گرفته است. كيهي،آتيز، ياسر، وازكان نشان دادند كه

مي توان با دانه هاي بازالت- را مي توان با بكارگيري

افزودني هاي مناسب جبران نمود. اما در بعضي موارد

مقاومت بالا مورد نظر نمي باشد و سبك شدن بتن داراي

اهميت بيشتري پوميس، و عيار سيمان m/kg 450 3

و ۱۰ درصد وزني سيمان استفاده از ميكروسيليس

بصورت جايگزين، مي توان به مقاومت

فشاري MPa 8.43 با بعد از گذشت ۳ ماه دست يافت.