بهینه کردن وزن سازه های بلند

31 جولای 2019 Hadis بلوک هبلکس

بهینه کردن وزن سازه های بلند


بهینه کردن وزن سازه های بلند | امروزه برج ها و

ساختمان های بلند به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی،

گردشگری وغیره مورد نیاز جامعه انسانی می باشد

از این رو تکنولوژی و هزینه ای بالای ساخت

این گونه ساختمان ها باعث شده تا طراحان

برای کاهش هزینه ها، با توجه به پیشرفت

تکنولوژی و ابداع مصالح نوین از تکنیک ها

و عوامل مختلفی در طراحی و اجراء استفاده کنند.

در اینجا ما با توجه به بتن های خود متراکم با

مقاومت بالا وهمچنین عملکرد مناسب دیوارهای

برشی به دلیل سختی و مقاومت درون صفحه ای

بالا و امکان تحمل بارهای ثقلی و جانبی به

صورت همزمان در ساختمان های بتنی

اقدام به طراحی یک ساختمان

85 طبقه با اسکلت بتنی کردیم.

امروزه به دلیل عوامل اقتصادی- اجتماعی

سازه های بلند بطور گسترده ای در حال

پیشرفت و توسعه می باشند. از این رو محققین

در صنایع وابسته به صنعت ساختمان با ابداع

وسایل مورد نیاز سیستم های برقی و مکانیکی

اینگونه ساختمان ها مانند آسانسورها و همچنین

مصالح با مقاومت و کارایی بالا نظیر فولاد

و بتن و تکنولوژی ساخت و روش های

طراحی راه گسترش این گونه ساختمان ها

را مهیا کرده اند. به همین دلیل در طی

مراحل زمانی، پیشرفت های قابل توجهی

در شناخت و معرفی مواد جدید، روش ها

و وسایل ساخت و ساز و سرویس دهی حاصل

شده است. در این مقاله از بتن خودمتراکم

با مقاومت بالا به عنوان مصالح مصرفی

برای اعضای اصلی سازه استفاده شده است.

همچنین جهت تحلیل و طراحی سه بعدی

سازه از نرم افزار ETABS استفاده شده است.

از اثرات اعضای غیر سازه ای صرف نظر

و فقط اثرات اعضای اصلی سازه شامل

کف های صلب، تیرها، ستون ها و دیوارهای

برشی در نظر گرفته شده است. از دیوارهای

برشی به دلیل سختی و مقاومت بالا در برابر

بارهای جانبی جهت کنترل جابجایی سازه در

برابر نیروهای جانبی (بار باد) استفاده شده است.

از این رو انتخاب یک سیستم مناسب در

طراحی، استفاده از بتن خودمتراکم با مقاومت بالا

و همچنین شرایط الزم جهت قطع دیوارهای

برشی در ارتفاع ساختمان از اهداف

اصلی این تحقیق در طرح بهینه برای وزن سازه می باشد.

سازه های بلند:

یکی از مهمترین عوامل در بهینه طراحی

سازه های بلند انتخاب مناسب فرم سازه می باشد

در انتخاب فرم سازه می توان به عوامل مهم

مانند پلان داخلی، مواد و مصالح مصرفی،

روش اجرا، معماری و شکل خارجی ساختمان

موقعیت و مسیر سیستم های تاسیساتی، نوع و

مقدار بار جانبی و ارتفاع ساختمان اشاره کرد.

از دیدگاه مهندسی بهترین فرم سازهای، فرمی

است که اعضای اصلی سازه ترکیب های

مختلف بارهای قائم و افقی را به صورت بهینه

تحمل نمایند. در این مقاله با توجه به استفاده

از بتن، میتوان از سیستم سازهای مانند قاب

صلب، دیوار برشی و سازه قاب- دیوار استفاده کرد.

با توجه به ارتفاع ساختمان و مقاومت در برابر

بارهای جانبی از سیستم سازهای قاب-

دیوار در طراحی سازه ساختمان استفاده شده است.