دیواروساختمان

22 دسامبر 2019 Hadis دسته‌بندی نشده

دیواروساختمان | دیوارها در سیستم های ساختمانی نقش باربری

داشته اند اما با برداشته شدن بار از روی آنها و انتقال به اسکلت

ساختمان بحث سبک سازی، عایق بودن و داشتن پیوستگی

لازم به میان می آید لذا انواع و اقسام تکنولوژی های

ساخت و ساز دیوار به وجود آمد که

در زیر به تعدادی از آنها اشاره شده است.

دیوار با مصالح گسسته(سنتی، غیر پیش ساخته):

دیوارها ممکن است از واحدهای کوچک و مجزا از هم تشکیل

گردد که با هم عملکرد مطلوبی داشـته باشند به عبارت دیگر

واحدهای تشکیل دهنده دیوار از مصالح گسسته شـکل گیـرد.

رونـد سـنتی سـاخت دیوارها در کشور ایران بیشتر در این

دسته قرار دارد. مصالح گسسته عمدتا رفتاری شکننده دارند

بنابراین تا حد امکان باید تغییر شـکل های آنها در داخـل

و خارج از صفحه مهار گردد و

یا کاربرد آنها در ساختمان محدود گردد.

خارج از صفحه مهار گردد و یا

کاربرد آنها در ساختمان محدود گردد.

دیوارآجرفشاری:

ماده اولیه ساخت این نوع دیوار آجر است، آجر را

عمدتا خاک رس تشکیل میدهد، از ترکیب خاک رس و آب،

گلی ساخته میشود که آن گل را بعد از عملیاتی در

قالب های مخصوص قرار داده و سپس برای

خشک کردن در محل مخصوص قرار می دهند.

آجر فشاری از قدیمی ترین مصالحی است که در

ساخت دیوارها در کشور ایران مورد استفاده قرار

می گیرد که با استفاده از ملات ماسه و آب و سیمان

با عیار حداقل 250 کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب،

دیوار آجری ساخته می شود و ملات نقش چسب در

بین آجرها را ایفا می کند، آجرها بر روی هم چیده شده

و دیوار ساخته می شود دیوار آجری همان دیوار چینی

سنتی قدیمی است. این نوع دیوارها در کشور ایران

بسیار رواج دارد و با توجه به زلزله خیزی این کشور

استفاده از این نوع دیوار اصلا مناسب نیست. روش تولید

آجر فشاری و عدم نیاز به تکنولوژی پیشرفته، وجود

کارخانه های تولید آن در سرتاسر کشور، قیمت مناسب

و نحوه اجرای دیوار با آن از نقاط قوت، و وزن زیاد

و رواداری زیاد در ابعاد، عدم بازیافت مجدد بعد از

تخریب، پرت و دور ریز زیاد، سرعت اجرای پایین،

عدم پیوستگی، عدم اتصال مناسب بین دیوار و

دیگر اجزای سازهای از نقاط ضعف آن به شمار می آید.

دیوار با مصالح پیوسته(پیش ساخته):

افزایش تقاضای مسکن ناشی از رشد جمعیت، مهاجرت به

شهرها و در نهایت توسعه شهر نشینی از یک سو و عدم

عرضه متناسب مسکن با توجه به ناکار آمدی روش های

سنتی ساخت و ساز و از سوی دیگر، استفاده از صنعتی سازی

ساختمان را در جوامع مختلف اجتناب ناپذیر نموده است.

امروزه توسعه علم و فنون موجب پیدایش فن آوری های

نوین در عرصه ساخت و ساز گردیده است. هم اکنون در

ایران تعداد زیادی از سیستم و فن آوری های نوین ساختمانی

مورد تایید قرار گرفته است. از این رو آشنایی و بهره مندی

از آنها متناسب با شرایط اقلیمی، جغرافیایی و نیازهای

ساختمانی مناطق مختلف کشور ایران یک ضرورت فنی

و اقتصادی در بخش ساختمان و مسکن محسوب می گردد.

مناطق مختلف کشور ایران یک ضرورت فنی و اقتصادی

در بخش ساختمان و مسکن محسوب می گردد.