زلزله

2 دسامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


زلزله

سرزمین آریایی ها، ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی

خود از جمله ده کشور سانحه خیز در جهان بشمار می آید.

زلزله، این پدیده طبیعی،که یکی از عوامل پیش بینی نشده

در سطح جوامع مختلف به حساب می آید، 86 درصد خاک

ایران ازجمله این سطوح زلزله خیز می باشد و عواملی

چون افزایش جمعیت و ساخت و سازهای بی رویه و بدون

نظارت در شهرها و نبود تمهیدات و قوانین لازم وخامت

اوضاع را دوچندان کرده است .در چنین شرایطی عواملی

چون مدیریت بحران وداشتن برنامه ریزی صحیح در جهت

کاهش خطرات بلایای طبیعی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

زمین را از بلایا و سوانح طبیعی گریزی نیست اما می توان

با مدیریت صحیح، اقدامات پیشگیرانه و آگاه سازی جامعه،

از اثرات این بالیا هر چه بیشتر کاست. بر اساس آمارهای

بین المللی در27 سال گذشته6/3 میلیون نفر بر اثر بلایای

طبیعی در جهان جان باخته ان ، بیش از سه میلیارد نفر

آسیب دیده اند و افزون بر240 میلیارد دلار خسارت مالی

بر ساکنان زمین وارد شده است. این آمارها نشان می دهد

که بلایای طبیعی در دنیا رو به افزایش است. بین

سال های 1990 تا2002 شدت بلایا 1/4 برابر شده است.

نسبت جان باختگان9/6 و آسیب دیدگان 2/5 و خسارت

مالی38 برابر شده و بطور متوسط در هر سال از هر 31 نفر،

یک تن از بلایا آسیب دیده و از هر 31 هزار نفر یکی در

اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست داده است .در حال

حاضر هزینه تحمیل شده توسط بلایای طبیعی به اقتصاد

جهانی در سال از مرز 52 میلیون دلار تجاوز می کند

که یک سوم آن هزینه مربوط به اقدامات پیشگیری،

جلوگیری و کاهش اثرات بلایا بوده و دو سوم دیگر آن مربوط

به هزینه مستقیم خسارت های وارده می باشد. تعداد تلفات

سال به سال متغیر است و حد متوسط آن 250000 نفر

در سال می باشد، از این تلفات حدود 35 درصد آن در

کشورهای جهان سوم، جائی که بیش از/2/4 میلیارد نفر

زندگی می کنند رخ می دهد. سرزمین ایران نیز با توجه

به موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی خود از جمله ده کشور

سانحه خیز جهان به شمار میآید و همواره بر اثر بروز

سوانحی چون سیل، زلزله، خشکسالی، توفان و غیره،

خسارات جانی و مالی قابل توجهی به کشور وارد آمده است.

زلزله پدیده ای است طبیعی، که یکی از عوامل بروز

حوادث پیش بینی نشده در سطح جوامع می باشد.

دست کم 68 درصد خاک ایران در منطقه زلزله خیز قرار دارد .

افزایش بی رویه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و

گسترش آن ها تا حاشیه شهرها بدون برنامه ریزی مناسب

و در نظر گرفتن تمهیدات و قوانین لازم، وخامت اوضاع

را دوچندان کرده است و در چنین شرایطی و با توجه به

آنکه مقدار زیادی از تولید نا خالص ملی کشور صرف

جبران بلایای طبیعی می شود، مدیریت بحران و کاهش

بلایای طبیعی در آن اهمیت ویژه ای یافته است.