ساختمان ومحیط زیست

23 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


ساختمان ومحیط زیست | امروزه مباحث زیادی پیرامون پایداری،

مسائل مربوط به روش های سبز، و

کاهش میزان انرژی ونهایتا” تاثیر آن
در محیط زیست وجود دارد. در صنعت ساخت وساز،

آلودگی های شیمیایی ناشی از تولید مصالح ساختمانی،
آلودگی های گازی و ذرات معلق پخش شده در هوا

که ناشی از حمل و نقل مصالح ساختمانی به محل های مورد
نظر است و نیز تولید زباله های ساختمانی از

جمله موارد عمده آلودگی های زیست محیطی است . لذا ضروری
است تا راهبردهای طراحی در ساختمان های جدید،

به سوی آینده و با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی
جهت گیری شود. با توجه به روش سبز برای

جلوگیری ازاتلاف انرژی وسازگاری با محیط زیست

باید به استفاده از منابع انرژی طبیعی ،استفاده از

مصالح سبز ،بازیافت در ساختمان،بومی سازی و

سازگاری با محیط زیست و همچنین توجه به مسئله

سازه ای با انرژی صفر می توان به سبز بودن کره زمین کمک نمود.

عمل احداث ساختمان سبز که قادر به صرفه جویی

درآب و انرژی است در چند سال گذشته با توجه به حفاظت
ازمحیط زیست وجلوگیری از آلودگی آن به طور

چشمگیری افزایش یافته است. انسان،اصلی ترین عامل ایجاد
تغییرات در طبیعت است .همه ما نقشی هرچند جزئی،

در ایجاد تغییرات آب و هوا و محیط زیست پیرامون خود
داریم هدف فعالیت ساختمان سازی سبز کاهش

تاثیرات زیست محیطی ساختمان ها و صرفه جویی در مصرف
انرژی می باشد بنابراین نخستین قانون در این راستا

آن است که سبز ترین ساختمان ساختمانی است که ساخته
نشده باشد. ساختمان سازی جدید اغلب زیربنای یک

ساختمان را کاهش می دهد در نتیجه نساختن ساختمان
برساختن ساختمانی سبز ارجحیت دارد.

قانون دوم: تا حدی که ممکن است ساختمان باید کوچک باشد قانون
سوم: به پراکندگی (تمایل شهرها به پراکندگی

به طور نا منظم) کمک نکند. فرقی ندارد چه اندازه بر روی
پشتبام فضای سبز ایجاد کنید و یا ازچند پنجره دو جداره

در ساخت ساختمان استفاده نمایید، در صورتی که
شما به پراکندگی کمک نمایید دررسیدن به مقصودتان

شکست خوردهاید.محل های متراکم به روستاها و
فضاهای سبر ترجیح داده می شوند. ساختمان ها در

برابر مساحت عظیمی از زمین مسئول هستند.مدیرانی که
بر “سبز” بودن محیط های کاری تاکید دارند می توانند

روش های کسب و کار سازمان هایشان را تغییر دهند .
سبز بودن سازمان ها در عصر مدرن

امروز یک مزیت فرا رقابتی به شمار می رود