سازه های فولادی

14 سپتامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

سازه های فولادی


سازه های فولادی | عمر مفيد هر ساختمان تابعي از

هزينه هاي نگهداري و بهره برداري و نقش و ميزان اهميت

اين موضوع مي باشد. اين امر در سال هاي اخير باتوجه

به کيفيت و نوع ساخت و ساز ها در سازه ها و ساختمان ها

محسوس- تر بوده و ضرورت آن احساس مي شود. در حال

حاضر در کشور توجه به امر نگهداري در سازه ها جايگاه

شايسته خود را ندارد و در بودجه بندي ساخت و ساز به

هزينه هاي نگهداري کمتر توجه مي شود. فرهنگ سازي

در اين مورد يكي از وظايف انجمن علمي سازه هاي

فولادي ايران و معرفي نمونه هاي موفق در اين

زمينه يكي از اين راهكارها است.

سازه هاي فولادي موارد استفاده مختلفي دارند که

رايج ترين آن ها انواع اسكلت هاي ساختمان هاي مسكوني،

تجاري و اداري مي باشند. اين سازه ها معمولا در سيستم هاي

مختلف مهاربندي، قاب هاي خمشي يا ترکيب اين دو و ديوار

برشي فولادي طراحي و اجرا مي شوند. اتصلات اين سازه ها

مي توانند از نوع جوشي يا پيچي باشند. سازه هاي فولادي

براي انواع ساختمان هاي صنعتي و سالن هاي توليد نيز

کاربرد زيادي دارند. سازه هاي فولادي به دلايل مختلف و

مزيت هاي فراوان از ديرباز مورد توجه مهندسان قرار

گرفته است. در کشورهاي مختلف به منظور نيل به اهدافي

از جمله ايمني، سلامت، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و

جامعه، تدوين ضوابط و مقررات در بخش هاي مختلف

ساختماني انجام مي گيرد، به نحوي که در دنياي امروز

کمترين کشوري را مي توان يافت که بدون تدوين مقررات

عمومي يا اختصاصي، فعاليت هاي ساختماني در آن ها

انجام گيرد. مقررات ملي ساختمان، مجموعهاي از

ضوابط فني، اجرايي و حقوقي الزام الرعايه در طراحي ،

نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب،

نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير

کاربري و بهره برداري از ساختمان که به منظور

تامين ايمني، بهره دهي مناسب، آسايش ، بهداشت

و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي گردد.

سهم عظيمي از سرمايه هاي ملي کشور در قالب

احداث پروژه هاي ساختماني نظير واحدهاي مسكوني،

تجاري، اداري، آموزشي و بهداشتي، ورزشي و فرهنگي

و صنايع وابسته به آن مي شود که براي بهره برداري

مناسب از اين حجم ثروت ملي و نگهداري از آن، استفاده

از نيروي آموزش ديده و متخصص و و جود آيين نامه

از درجه اهميت بالايي برخوردار است.

حداث پروژه هاي ساختماني نظير واحدهاي مسكوني،

تجاري، اداري، آموزشي و بهداشتي، ورزشي و

فرهنگي و صنايع وابسته به آن مي شود که براي بهره

برداري مناسب از اين حجم ثروت ملي و نگهداري از

آن، استفاده از نيروي آموزش ديده و متخصص و و جود

آيين نامه از درجه اهميت بالايي برخوردار است.

نگهداری ساختمان:

نگهداري از ساختمان هاي موجود به ويژه ساختمان هاي

با کاربري پراهميت بدون اعمال يک سيستم کارامد

و کنترل آن در مدت زمان بهره برداري ميسر نيست لذا

به منظور جلوگيري از هدررفت سرمايه ملي و داشتن

شناسنامه ساختمان به منظور مستندسازي مدارک فني

بهره برداري و نگهداري، تاريخچۀ بازرسي هاي فني و

همچنين ثبت کليه ترميمات و عمليات بهسازي و تغييرات

احتمالي در ساختمان نظير توسعه هاي عمودي و افقي،

احداث بازشوها، تغيير کاربري وغيره و همچنين

احتمال وقوع پديده هاي مختلفي ازجمله ترک در ساختمان،

تغييرشكل، تغييرمكان، نشست، خوردگي فوالد و نظاير

آن که باعث اعمال بارهاي نامتعارف بر سازه مي شوند و

درنتيجه موجبات تحت تاثير قرارگرفتن پيكربندي، ابعاد و

مشخصات اجزاي سازه مي گردند، ضرورت دارد از

مهندسين رشته هاي مرتبط در حفظ و

نگهداري ساختمان ها استفاده به عمل آيد.