سیمان وسازه

2 مارس 2020 Hadis بلوک هبلکس
سیمان وسازه | امروزه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و ایجاد نیازهای جدید بشری و همچنین اهمیت ویژه مسائل اقتصادی و معماری ، استفاده از مصالح و فناوری های نوین ، اجتناب ناپذیر می نماید . در این راستا فناوری بتن فروسیمانی با خواص منحصر بفرد خود ، بسیار جذاب و پرکاربرد می باشد . خواصی همچون مقاومت در برابر ترک خوردگی و همچنین مقاومت کششی بیشتر نسبت به جرم در مقایسه با بتن مسلح معمولی و نیز سازگاری با محیط زیست ، مقاومت برابرآتش ، عایق بودن در برابر آب و صرفه جویی در زمان و هزینه ساخت و ایضا توانایی ایجاد فرم های هندسی پیچیده ، این فناوری را ممتاز ساخته و باعث کاربردفراوان آن در ساخت مخازن ، ترمیم سازه ها ، سازه های با فرم پیچیده معماری ،پانل های فروسیمانی و پوشش نما ، واحد های مسکونی ، سقف های پوسته ای، گنبد، سیلوها ،استخر های شنا و قایق های ماهیگیری گردیده است. در حال حاضر سازه های بسیاری در دنیا از فرو سیمان ساخته شده ا ند مانند : سقف های پوسته ای، گنبد ها ، مخازن هوایی و زیر زمینی آب ، سیلوها ، استخر های شنا ، قایق های ماهیگیری. همچنین در بعضی از سازه ها به علت فرم خاص معماری و پیچیدگی آن از فرو سیمان ها استفاده می گردد. همچنین باتوجه به اینکه اکثر کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی نظیر کمبود مصالح و منابع و همچنین کمبود مسکن مواجه هستند، فروسیمان به عنوان یک فناوری کم هزینه و سازگار با محیط زیست می تواند در این زمینه کاربرد فراوانی داشته باشد. یکی دیگر از کاربرد های به روز این سیستم استفاده در پانل های فرو سیمانی و پوشش نما می باشد. ضمن اینکه در بحث ترمیم و مقاوم سازی نیز نظیر مقاوم سازی تیرها ، ستونها ، دالها و ابنیه قدیمی با مصالح بنایی بسیار کاربرد موثری دارند. کاربرد فروسیمان بویژه در سازه ها و یا عناصر سازه ای که برای آن نیاز به مهارت ویژه ای نیست ، بسیار متکثر است . زیر ساخت ساخت فکر دستیابی به فرو سیمان را می توان درک صحیح از مفهوم سطح مخصوص در بتن مسلح دانست ، بدین مفهوم که در عمل محققین دریافتند که مقاومت سازه رابطه مستقیمی با سطح فولادی که با بتن درگیر است ، خواهد داشت . لذا هر چه میزان این سطح مخصوص بیشتر باشد ، مقاومت آن در برابر اعمال بارها بویژه مقاومت کششی و خمشی و مقاومت در برابر ترک خوردگی افزایش پیدا می کند و بالطبع کمک شایانی برای جلوگیری و کنترل ترک نیز خواهد بود . از این رو اندیشه استفاده از تعداد زیادتر تسلیحات قوت یافت و بدلیل محدود بودن حجم سازه ، بکارگرفتن تعداد بیشتر تسلیحات هنگامی عملی می گردد که فولاد ها از قطر کمتری برخوردار باشند . به عبارت دیگر مسلح سازی با فولاد هایی با قطر بسیار کوچک صورت می پذیرد و طبیعتا سطح مخصوص با این شیوه افزایش خواهد یافت . از طرف دیگر یکسان عمل نمودن سازه و یا المان فرو سیمانی در مقابل بارگذاری از جهات مختلف ، مستلزم وجود تسلیحات در دو جهت خواهد بود که نتیجه این عمل ، المانی را حاصل می نماید که در دو جهت فولاد هایی با قطر کوچک در بر دارند و چون در عمل چنین فولادگذاری ( با توجه به قطر کوچک آن) ، مستلزم صرف وقت زیاد و بسیار خسته کننده می باشد