طراحی بتن سبک

9 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

طراحی بتن سبک | با توجه به سبک سازی و انبوه سازی

در صنعت ساختمان،

مهندسین این عرصه به فکر چاره ای برای حل مشکلات جدید

بوجود آمده می باشند که به توان با وجود انبوه سازی از

سازه های سبک بهره مند شد. یکی از روش های مقابله

با این مشکل افزودن ایروژل سیلیکا به مخلوط بتن می باشد.

از مزیت های افزودن ایروژل سیلیکا به بتن می توان

به خاصیت کاهش وزن قابل توجه سازه های بتنی اشاره کرد.

اما این ماده در مقابل عیب بزرگی دارد که با افزودن

آن در مقیاس زیاد به مخلوط بتن، کاهش چشمگیر

مقاومت بتن را در پی خواهد داشت. ایروژلها مواد

هواداری هستند که در صورت افزودن به بتن حجم

بالایی از بتن، در برابر وزن کم را در بر می گیرند

و خاصیت این ماده منجر به بروز رفتارهای مذکور در بتن می شود.

با توجه به گستردگی بتن در ساخت سازه های مختلف و

مشکلاتی از قبیل وزن بالای سازه، مهندسین همواره

به فکر بهبود هر چه بیشتر بتن و سازه های بتنی هستند.

بتن سبک اهمیت کاربردی زیادی در ساخت و سازهای

مدرن با توجه به ویژگی مقاومت بالا نسبت به وزن دارد.

با توجه به ویژگی مقاومت بالا نسبت به وزن دارد.

ایروژل ها، مواد هواداری هستند که دارای خاصیت عایقی

با وزن بسیار کم می باشد. بتن سبک را می توان با

جایگذاری ایروژل به جای سنگدانه، ساخت. افزودن ایروژل

به بتن در مقیاس بسیار کم علاوه بر کاهش وزن و

افزایش خاصیت عایقی بتن، باعث مقاوم شدن بتن نیز می شود.

در میان نانو ذرات، ماده ای بنام نانوتیوب کربنی موجود

است که خاصیت این ماده چندین برابر نانو موادهای دیگر

است. در مقابل، ضعف این نانو ماده قیمت بالای آن است

که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی قیمت تمام شده

این مواد نیز کاهش خواهد یافت. همانطور که از گذشته

تا به حال این روند ملموس بوده است. با افزودن 0/05درصد

از نانوتیوب کربنی به مخلوط بتن

به بهبود در مقاومت و نفوذپذیری رسیده اند.

همچنین با افزودن نانوتیوب کربنی به مخلوط بتن،

به ارزیابی بتن پرداخته شده است با این تفاوت که

از طرح اختلاط های مختلفی برای این منظور استفاده کرده اند.

افزودن نانو تیوب کربنی با مقادیر صفر تا 0/1درصد

در این پژوهش، رفتار بتن در برابر این نانو ماده را نشان داده است.

با توجه به مطالب مذکور در این تحقیق جهت سبک

سازی و بهبود دوام بتن و در مقابل عدم از دست

دادن مقاومت بتن،از دو ماده ایروژل سیلیکا

و نانو تیوب کربنی استفاده شده است.