طراحی معماری پایدارساختمان

13 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


طراحی معماری پایدارساختمان | در چشم انداز زیست محیطی جهان

، پایداری به عنوان رؤیایی با نیازهای عصر

حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل
آینده تعریف می گردد. دستیابی به این مهم در جامعه

جهانی نیازمند تبیین سیاست ها ، اهداف و راهبردهایی است که
به توان بواسطه آن طراحی فضاهای پایدار انسان

ساخت را محقق نمود. در این راستا

تبیین شاخص های کلیدی طراحی
پایدار که بتواند میان معماری ساختمان ها و

فضاهای شهری در سراسر جهان پیوند ایجاد کند ،

لازم و ضروری می نماید.
این شاخصه ها می تواند حاصل بررسی و تحلیل ویژگی ها

و اصول طراحی معماری پایدار و معماری سبز به عنوان نماد
معماری پایدار و نمود این اصول در قالب

راهکارهای نوین ساخت و ساز در جهان باشد.

امروزه واژه پایداری در رابطه با توصیف جهانی

که در آن نظام های انسانی و طبیعی بتوانند

تا آینده ای دور توأم با یکدیگر
ادامه حیات دهند، به کار برده می شود. این واژه

با مفاهیمی همچون توسعه پایدار، محیط پایدار ،

شهر پایدارو معماری
پایدارهمراه است. مهمترین اهداف طراحی پایدار،

کاهش انرژی مصرفی، افزایش انعطاف

پذیری و بالا بردن راندمان در استفاده
از منابع است. اصطلاح معماری پایدار یا معماری

محیط زیستی به معماری حساس به مسائل

پیچیده همزیستی طبیعت، انسان
و مصنوعات اطلاق می شود و هدف آن ایجاد

تعادلی پایدار و سازمان یافته بین طبیعت،

موجودات زنده و محیط مصنوع است.

ریشه های اصلی حفظ محیط زیست و معماری

پایدار به قرن نوزدهم بر می گردد .

جان راسکین و ویلیام موریس و ریچارد
لتابی از پیشگامان نهضت معماری پایدار محسوب

می شوند. همه این پیشگامان از واژه” طبیعت”

استفاده کرده اند و امروزه تنها
لغتی که می تواند به خوبی جانشین این واژه گردد

“معماری پایدار” است. سال ها بعد معماران دیگر مانند فرانک لوید رایت،
پیتر آیزنمن و … عقاید این پیشگامان را ادامه و

گسترش دادند . ساختمان هایی که براساس معماری پایدار طراحی شده اند
برخلاف ساختمان های ثابت و قدیم، انعطاف پذیر و تا حدی سیال بودند.

ساختمان در طول حیات خود، از طریق مجموعه ای

از فعالیتهای انسانی و فرآیندهای طبیعی مرتبط به هم، بر محیط
زیست محلی و جهانی تأثیر می گذارد . لذا در طراحی

پایدار، یافتن راه حلهای معمارانه ای که شرایط زیستی مناسب و
همزیستی میان عناصر غیرارگانیک و ارگانیسم های

زنده و انسان را تضمین کند، ضروری می باشد.

اصول طراحی معماری پایدار:

معماری پایدار، معماری انسانی است که هدف کلی

از طراحی آن کاهش آسیب بر روی محیط، منابع انرژی و طبیعت
است. در یک چارچوب کلی می توان معماری پایدار

را “خلق محیط پایدار انسان ساخت” دانست. مهم ترین اهداف معماری
پایدار عبارت است از:

سازماندهی عملکردهای چندمنظوره و قابل انعطاف

حداکثر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

عدم تأثیر نامطلوب زیست محیطی بر ساختگاه خود

استفاده از طراحی اقلیمی

استفاده از فرم های بومی و منطبق با شرایط اقلیمی

ارتقای کیفی زندگی