فروسیمان چیست؟

8 سپتامبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

فروسیمان چیست؟

تعریف:


فروسیمان چیست؟ | فروسیمان یک المان نازک کامپوزیتی است

که از مش های فلزی مسلح کننده و سیمان و

آب و مصالح سنگی ریز دانه به همراه مواد
افزودنی مانند میکرو سیلیس و خاکستر بادی تشکیل

شده است و بعلت ساختار منحصر بفرد خود ، دارای

مقاومت در برابر ترک خوردگی بیشتر وهمچنین

مقاومت کششی بیشتر نسبت به جرم ، در مقایسه با بتن

مسلح معمولی می باشد. ضمن اینکه خواص ویژه ای

مانند سازگاری بامحیط زیست ، مقاومت برابر آتش ،

عایق بودن در برابر آب و صرفه جویی درهزینه و

زمان ساخت آنرا به یک تکنولوژی خاص ، تبدیل کرده است.

اجزاء تشکیل دهنده فروسیمان

مصالح سنگی:

در فرو سیمان ها باید از مصالح ریزدانه با قطر کمتر

از 1312میلیمتر استفاده شود و باید دارای

دانه بندی مناسبی باشد. ضمن اینکه
سنگدانه ها باید از نمک عاری باشند و ترجیحا از مصالح

رودخانه ای و عاری از مواد مضر و آلی باشد .و

همچنین طبق آیین نامه بتن آمریکا(، ( ACI 549Rاستفاده

از سنگدانه طبیعی با قطر حداکثر معادل یک سوم

چشمه شبکه مش ما را نسبت به حصول تراکم مناسب
مطمئن می سازد . میزان رطوبت مورد نیاز دانه ها

نیز باید در محاسبه میزان آب مورد نیاز لحاظ گردد.

مش های فلزی مسلح کننده:

مش های فلزی بصورت متعدد و یکپارچه هستند و باعث

می شوند تا توزیع نیرو بصورت یکنواخت و پیوسته

در سازه اتفاق بیافتد و از ترد
و شکننده شدن مقطع جلو گیری گردد و همچنین باعث

می گردند تا در مقایسه با بتن مسلح معمولی

مشابه ، مقاومت بیشتری حاصل گردد.

موادافزودنی:

در بسیاری از کشور های جهان از میکرو سیلیس و

خاکستر بادی بعنوان افزودنی های سیمان استفاده می شود .

یکی از عمده ترین
دلایل استفاده از آنها کاهش مصرف سیمان می باشد .

اما علاوه بر آن خصوصیات مثبت دیگری از جمله

افزایش مقاومت و افزایش پایایی وهمچنین کاهش سرعت

و حرارت هیدراتاسیون ، عوامل دیگر استفاده از آنها

می باشند. البته در استفاده از میکرو سیلیس باید توجه

داشت که به علت زبری دانه های آن و، نیاز به آب

افزایش می یابد و باعث کاهش اسلامپ و کارایی

بتن می گردد و پیرو آن استفاده از فوق

روان کننده ها ضروری می نماید.

سیمان:

در فرو سیمان معمولا از سیمان پرتلند استفاده می شود .

اما باید در نظر داشت که با توجه به شرایط

محیطی سازه باید از تیپ مرتبط و
مناسب استفاده شود .

آب:

طبق استاندارد (ACI 549)آب مورد استفاده باید تازه

و تمیز باشد و دارای PHمساوی و یا بیشتر از 7باشد.

ضمنا آب مصرفی باید
عاری از نمک ، روغن ، شکر و مواد اسیدی باشد.