فناوری نانووساخت وساز

2 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

فناوری نانووساخت وساز


فناوری نانووساخت وساز | فناوري نانو نویدبخش پیشرفت هاي

چشمگیري در زمینه هاي مختلف علمی و صنعتی
و از جمله صنعت ساخت و ساز است.این فناوري،

فرصت هاي فراوانی را جهت تقویت
رقابت در صنعت ساخت وساز نظیر

ساخت وساز سریعتر، مطمئن تر، مطلوبتر،پایدارتر
و مقرون به صرفه تر را فراهم کرده است .

فناوري نانو تقریبا در تمام بخش هاي
ساختمان شامل اسکلت، نما، سیستم هاي

ساختمانی و طراحی داخلی کاربرد دارد .
استفاده از این فناوري در صنعت ساختمان

موجب تولید مصالح ساختمانی چند
منظوره با کارایی بالا شده و ضمن ایجاد

ارزش افزوده باعث افزایش دوام و کیفیت
مصالح ساختمانی شده است .این فناوري از

دو جهت به صنعت ساختمان کمک
می کند :نخست، بهینه سازي و ارتقاي

عملکردي فناوری هاي موجود .دوم، ارائه گروه
جدیدي از فناوری ها و عملکردها که پیش از

ظهور فناوري نانو ممکن نبوده است .
بنابراین از مزایاي کاربرد فناوري نانو در

صنعت ساختمان می توان به افزایش کیفیت
مصالح، صرفه جویی در مصرف انرژي و

به تبع آن صرفه جویی اقتصادي اشاره کرد .
براساس نتایج منتشر شده ازمطالعات،

در 10زمینه ي کاربردي فناوري نانو در
پیشرفت دنیا، صنعت ساختمان در جایگاه

هشتم قرار می گیرد .بنابراین کاربرد
فناوري نانو در صنعت ساختمان، به نسبت

گستردگی این صنعت، اندك است .اگرچه
امروزه شاهد استفاده محدود از مواد و

مصالح نانو در ساختمان هستیم، اما با توجه
به قابلیت هاي این فناوري نوظهور، انتظار میرود

که در آیند هاي نزدیک، شاهدرشد بسیار

چشمگیري در استفاده از مواد نانو در صنعت

ساختمان سازي باشیم .از
جمله کاربردهاي فناوري نانو در صنعت ساختمان

می توان به استفاده از آن در رنگ ها،
شیشه ها، عایق هاي ساختمانی، کاشی و

سرامیک، سیمان و بتن و غیره اشاره کرد.

فناوري نانو عامل ایجاد موفقیت ها و پیشرفت هاي

چشمگیري در زمینه ساخت و ساز است. این
فناوري با ارایه پارامتر هاي ایمن و قابل قبول

ساخت و سازي به صرفه تر و سریعتر را فراهم کرده
است.صنعت ساخت و ساز براي مدتی طولانی

تحت تأثیر رقابت در هزینه ها بوده است .با توجه
به شرایط رقابتی و نیز متغیرهایی نظیر تغییرات

جمعیتی، شرایط آب و هوایی و رقابت در
عرصه هاي بین المللی صنعت ساختمان سازي در

دراز مدت نیاز به نوآوری هاي متعدد و انطباق
دائم با نیازهاي مشتري دارد. یکی از چالش هاي

اصلی در صنعت ساخت و ساز، بازسازي ساختما
ن هاي تجاري و مسکونی موجود از نظر کارایی

انرژي است .به عنوان مثال تقریبا 80درصد
ساختما نهاي موجود بیشتر از دو برابر ساختما ن هاي

جدید گرما مصرف می کنند.