مصالح هوشمندونانو

30 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس


مصالح هوشمندونانو | امروزه رشد جمعیت باعث استفاده بی رویه

از انرژی های موجود شده است واین امر تاثیر نامطلوبی

بر محیط زیست گذاشته است. بهره گیری از فناوری اطلاعات

و بکارگیری مواد هوشمند ساختمانی در کنار طراحی

مطلوب معماری ساختمان های بزرگ و پیچیده، منجر به

خلق یک معماری پایدار خواهد گردید که نیاز امروزین

استفاده کنندگان را برآورده می سازد . امروز تنها به مدد

این سیستم ها می توان کلیه مالحظات ایمنی و پارامترهایی

چون دما و شرایط محیطی و نورپردازی ساختمان ها

و غیره را کنترل نمود . هم چنین بدلیل پیچیدگی نوع

کاربری ساختمان های بزرگ ، یک طراحی مطلوب

در کنار پاسخ به نیازهای کنترل رفتار تجهیزات مورد

استفاده و هوشمندی آنها مطرح می شود . لذا معماران

بایستی با شناخت کامل مواد و مصالح جدید و با به

کارگیری بجا و تلفیق تجهیزات شبکه، ساختمانها را

طراحی کنند. امروزه معماری پایدار در تمامی زمینه ها

از مسائل روز دنیا می باشد که هوشمند سازی از

طریق مواد نانو نقش پر رنگی بخصوص از طریق

مواد و مصالح مصرفی ساختمان ایفا می کند.

با شناخت کامل مواد و مصالح جدید و با به کارگیری

بجا و تلفیق تجهیزات شبکه، ساختمانها را طراحی کنند.

امروزه معماری پایدار در تمامی زمینه ها از مسائل

روز دنیا می باشد که هوشمند سازی از طریق مواد نانو

نقش پر رنگی بخصوص از طریق مواد و

مصالح مصرفی ساختمان ایفا می کند.

در سال 1970 ، ورود تکنولوژی ، زندگی بشر را

متحول کرد. این تغییر و تحول حتی از نظریه ای که خود،

جلودار این تکنولوژی بود، پیشی گرفت. برای مثال

اتاق های مالقات و کنفرانس شکل مجازی به خود گرفته اند.

چرا که بسیاری از عناصر و اجزاء فیزیکی آنها،

جای خود را به کامپیوتر داده اند . امروزه ساختمان ها

خود گونه ای از تکنولوژی هستند. آنها خود را با

تکنولوژی وفق می دهند و از آن بهره می گیرند.

ساختمان ها به عنوان یک سازه به محض اینکه

توانایی کامپیوتر را در اختیار بگیرند، هوشمند

خواهند شد. نخستین بنای هوشمند از تکنولوژی در

جهت مهیا ساختن محیطی امن و راحت و انرژی زا

استفاده کرد. ایده یک ساختمان هوشمند، ارتباط و

پیوستگی میان دسترسی، نوردهی، امنیت، نظارت،

مدیریت و ارتباط از راه دور را پیش رو قرار می دهد

.همچنین عامل یکپارچگی، این توانایی را به سیستم ها

می دهد تا بتوانند اطلاعات را میان خود رد و بدل کنند

تبادل اطلاعات میان این سیستم ها باعث می شود که

خروجی اطلاعات که همان نتیجه نهایی است، بدون

ایجاد هر گونه اختلال، انجام شود. از سوی دیگر

سیستم های خروجی اطلاعات و یا تصمیم گیرنده های

نهایی، سیستم هایی هستند پاسخگو، که پاسخی مناسب

برای اطلاعات ارسالی که از منابع گوناگون به سیستم

وارد می شوند، مهیا می کنند. خروجی های اطلاعات

و سیستم های تصمیم گیرنده ، اصلی ترین و ضروری ترین

مولفه در این نوع معماری که به نام معماری

پاسخگو شناخته می شود، هستند.

می شوند، مهیا می کنند. خروجی های اطلاعات و

سیستم های تصمیم گیرنده ، اصلی ترین و

ضروری ترین مولفه در این نوع معماری

که به نام معماری پاسخگو شناخته می شود، هستند.

نام معماری پاسخگو شناخته می شود، هستند.

نهایی، سیستم هایی هستند پاسخگو، که پاسخی مناسب

برای اطلاعات ارسالی که از منابع گوناگون به سیستم

وارد می شوند، مهیا می کنند. خروجی های اطلاعات

و سیستم های تصمیم گیرنده ، اصلی ترین و ضروری

ترین مولفه در این نوع معماری که به نام

معماری پاسخگو شناخته می شود، هستند.

کامپیوتر را در اختیار بگیرند، هوشمند خواهند شد.

نخستین بنای هوشمند از تکنولوژی در جهت مهیا

ساختن محیطی امن و راحت و انرژی زا استفاده کرد.

ایده یک ساختمان هوشمند، ارتباط و پیوستگی میان

دسترسی، نوردهی، امنیت، نظارت، مدیریت و ارتباط

از راه دور را پیش رو قرار می دهد .همچنین عامل

یکپارچگی، این توانایی را به سیستم ها می دهد تا

بتوانند اطلاعات را میان خود رد و بدل کنند. تبادل

اطلاعات میان این سیستم ها باعث می شود که خروجی

اطلاعات که همان نتیجه نهایی است، بدون ایجاد

هر گونه اختلال، انجام شود. از سوی دیگر سیستم های

خروجی اطلاعات و یا تصمیم گیرنده های نهایی،

سیستم هایی هستند پاسخگو، که پاسخی مناسب برای

اطلاعات ارسالی که از منابع گوناگون به سیستم

وارد می شوند، مهیا می کنند. خروجی های اطلاعات

و سیستم های تصمیم گیرنده ، اصلی ترین و

ضروری ترین مولفه در این نوع معماری

که به نام معماری پاسخگو شناخته می شود، هستند.

ها به عنوان یک سازه به محض اینکه توانایی کامپیوتر

را در اختیار بگیرند، هوشمند خواهند شد. نخستین بنای

هوشمند از تکنولوژی در جهت مهیا ساختن محیطی

امن و راحت و انرژی زا استفاده کرد. ایده یک ساختمان

هوشمند، ارتباط و پیوستگی میان دسترسی، نوردهی،

امنیت، نظارت، مدیریت و ارتباط از راه دور را پیش

رو قرار می دهد .همچنین عامل یکپارچگی، این توانایی

را به سیستم ها می دهد تا بتوانند اطلاعات را میان

خود رد و بدل کنند. تبادل اطلاعات میان این سیستم ها

باعث می شود که خروجی اطلاعات که همان نتیجه نهایی

است، بدون ایجاد هر گونه اختلال، انجام شود. از سوی

دیگر سیستم های خروجی اطلاعات و یا تصمیم گیرنده های

نهایی، سیستم هایی هستند پاسخگو، که پاسخی مناسب

برای اطلاعات ارسالی که از منابع گوناگون به سیستم

وارد می شوند، مهیا می کنند. خروجی های اطلاعات

و سیستم های تصمیم گیرنده ، اصلی ترین و ضروری ترین

مولفه در این نوع معماری که به نام

معماری پاسخگو شناخته می شود، هستند.

همچنین توسعه و معماری پایدار در صنعت ساختمان

سازی، به عنوان پدیده ای نو مطرح است. از سوی

دیگر معماری آشکارا یکی از بزرگ ترین نمود های

اقتصادی در یک کشور است. همچنین با آغاز قرن 19 با

پیشرفت جهشی و سریع علم و در پی آن رشد عظیم

صنایع دست ساز بشر، که از آن تحت عنوان انقلاب

صنعتی یاد می شود ، جهان وارد عرصه ی جدیدی

از زندگی خود شد . فناوری با گام های بلند به پیش

آمد ودر محیط زندگی انسان اثرات و تبعات غیر قابل

انکاری به جای گذاشت. به دنبال این تحولات، در ابتدای

هزاره سوم میلادی، تکنولوژی از جنس نانو، نوید

انقلاب صنعتی را می دهد که از آن به عنوان موج چهارم

انقلاب صنعتی یاد می شود . این فناوری در سطوح و

گرایشات مختلف، مانند : علوم مهندسی، علوم

پایه، پزشکی، محیط زیست و … به کار گرفته می شود .