معماری ساختمان وفضای شهری

22 ژانویه 2020 Hadis بلوک هبلکس

معماری ساختمان وفضای شهری | یکی از مهمترین مسائل در هنر

معماری بخش معماری منظر می باشد. که در اکثر کشور ها

این موضوع رعایت شده و موجب پویایی و سرزندگی شهر

می شود. البته گفتنی است در صورت رعایت نکردن ضوابط

و استانداردهای لازم می تواند موجب پیامدهای منفی در

جامعه و شهر شود. از عوامل موثر بر معماری منظر

می توان به آب نما، فضای سبز و المان های مورد استفاده در شهر ها اشاره نمود.

امروزه یکی از نیازهای انسان، زیبایی و زیبایی شناختی

می باشد و درک آن نیازمند شناختن مبانی زیبایی شناسی

استاندارد می باشد.همانطور که صاحب نظران در سراسر جهان

ابعاد مختلفی برای معماری منظر تعریف نموده اند، مشخص

می شود که این رشته از معماری، رویکردی بسیار گسترده

و متفاوت دارد. همچنین معماری منظر، بعنوان نگرش و حرفه ای

بین رشته ای محسوب شده و در طول تعامل با سایر دانش های

معماری راه جداگانه ای را در پی می گیرد. این رشته دارای

متغییرهای بسیار گوناگونی از جمله محیط زیست طبیعی،

اوقات فراغت، هنرهای تجسمی، دانش های فنی مربوط به

شناخت طبیعت، علوم انسانی، تأسیسات زیرساختی، گونه های

گیاهی و بسیاری زمینه های متفاوت دیگری می باشد که هریک

در موارد خاصی به کار گرفته می شوند تا تئوری معماری

منظر پدید آید. اگرچه این بخش مهم از مهندسی معماری در ایران

تاریخچه طوالنی و حرفه های مرتبط ندارد، اما در سراسر

جهان دارای یک قرن قدمت در عرصه حرفه و آموزش های آکادمی

می باشد. با این حال این بخش همچنان درحال طی کردن مراحل

تکامل و پیشرفت خود در مهندسی معماری و بکارگیری

درست و صحیح در واقعیت می باشد. در گذشته از اوایل

قرن 18 میلادی به بعد نویسندگان از عناصر طبیعی همچون

طبیعت و کوهستان بهره می گرفتند و آن ها را الگو طرح های

خود قرار می دادند. عالوه بر آن طراحان و نقاشان نیز تحولی

در رویکرد خود ایجاد نمودند و به منظره پردازی و طبیعت

نگری روی آوردند. در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی

در پی تحولات هنری و فرهنگی اروپا تعریف مدرن

و امروزی معماری منظر شکل گرفت. در اصل، معماری

منظر دستاورد عصر تحول فرهنگی است و از یافته های

اندیشه ها و تفکر روشن و مدرن محسوب می شود. تکامل

معماری منظر، از اوایل قرن ۲۰ میلادی آغاز شد و آرام آرام

شکل گرفت. از زمانی که انسان نسبت به محیط اطراف خود

بی تفاوت بود، تا زمانی که در عصر حال نسبت به فضای

اطراف خود دقت کافی دارد مفهوم معماری منظر به درستی

تکمیل گشته است. ایرانیان جزء نخستین ابداع کنندگان باغ های

دارای عناصری از قبیل ساختار هندسی، آب و درختان می باشند

. متاسفانه امروزه به دلیل رواج فرهنگ مدرنیسم، توجه کمتری

به اهمیت وجود طبیعت در ایران می باشیم. یکی از دیگر

آسیب های ناشی از این اتفاق قطع ارتباط های فرهنگی و

بنیادی با دنیای سنتی است، که در نتیجه آن فرض های

بی هویتی فرهنگی و نبود اصالت معماری منظر در ایران تولید

شده است. یکی از عوامل مهم در معماری منظر در سراسر

جهان، توجه بسیار به المان های استفاده شده شهری است.