مهندسی سازه

27 ژانویه 2020 Hadis بلوک هبلکس

مهندسی سازه | از نظر مهندسی، سازه بلند به سازه ای اطلاق می شود

که نسبت ارتفاع به ابعاد دیگر آن باعث شود نیروهای جانبی ناشی

از باد و زلزله، بر طراحی آن تاثیر قابل توجهی بگذارد و یا از

دیدگاهی دیگر ساختمان های بالای ده طبقه و زیر صد طبقه

را ساختمان بلند و بالای صد طبقه را آسمان خراش می نامند.

رشد سریع جمعیت در شهرها و محدودیت زمین از یک طرف و

شاخص بودن ساختمان های بلند برای استفاده های تبلیغاتی و

توریستی از طرف دیگر موجب رشد تقاضای ساختمان های

بلند شده است. برای پاسخ به این تقاضا، مهندسان همواره به

دنبال ارتقاء سیستم های سازه ای موجود و ابداع سیستم های

جدید در ساختمان- های بلند بوده اند. با توجه به اینکه کارآیی

و افزایش ارتفاع ساختمان های بلند با مصالح در دسترس و

تکنولوژی های ساخت رابطه مستقیمی دارد، بنابراین با گذشت

زمان پیشرفت های قابل توجهی در معرفی سیستم های سازه ای

برای ساختمان های بلند حاصل شده است. صلبیت و پایداری در

ساختمان های بلند بسیار حایز اهمیت است، بنابراین انتخاب

نوع سیستم سازه ای مناسب برای کنترل صلبیت

و پایداری سازه بسیار مهم است.

از نظر مهندسی هنگامی میتوان سازه را بلند نامید که ارتفاع

آن باعث شود که نیروهای جانبی ناشی از باد و زلزله، بر

طراحی آن اثر قابل توجهی گذارند. همچنین همانند نیروهای ثقلی،

تأثیر نیروهای جانبی در سازه ها کاملا متغیر بوده و به سرعت

با افزایش ارتفاع شدت می یابد. سه عامل اساسی که باید در

طراحی تمام سازه های بلند در نظر گرفته شوند عبارتند از:

1-مقاومت

2-صلبیت

3-پایداری

که در طراحی سازه های بلند سیستم سازه ای باید متناسب با این

نیازها باشد. بنابراین در یک سازه بلند، سیستم مقاوم در برابر

بارهای جانبی و قائم بر حسب ارتفاع سازه و نوع کاربری و نیز

ماهیت و نوع نیروها متفاوت خواهد بود. روش های معمول برای

این منظور در سازه های فلزی، استفاده از بادبند و در سازه های

اسکلت بتنی استفاده از دیوار برشی است. علاوه بر این دو،

از توان قاب خمشی نیز در مقاومت در برابر نیروی زلزله

به ویژه برای سازه های بلند می- توان استفاده کرد. استفاده

از بادبند در سازه های اسکلت بتنی برای نیروی زلزله است.

در مقابل، استفاده از دیوار برشی در ساختمان های اسکلت

فلزی رایج است و از نظر آیین نامه زلزله ایران، استاندارد 2800 مورد

تأیید است. درسال های اولیه دهه پنجاه با توجه به افزایش قیمت

جهانی نفت ودرآمدهای حاصل ازاین امرکه رونق شدید اقتصادی

درکشوررا به همراه داشت ودرپی تشدید مهاجرت ها به شهرهای

بزرگ وایجاد مشکل مسکن،ساخت ساختمان های بلند

مسکونی به صورت حرفه ای، رونق فراوانی یافت.