نانوتکنولوژی دربتن

8 دسامبر 2019 Hadis دسته‌بندی نشده


نانوتکنولوژی دربتن | علم نانو و مهندسی نانو که گاهی با

عبارت به سازی نانویی در بتن بیان می شوند، عناوینی

هستند که برای توصیف دو مسیردر تحقیقات نانوتکنولوژی

در بتن استفاده می شوند. علم نانو مربوط است به اندازه گیری

و توصیف ساختار موادپایه سیمانی در مقیاس نانو و میکرو

برای درک بهتر رفتار در مقیاس بزرگ (ماکرو) و عملکرد

آن از طریق استفاده از تکنیک های پیشرفته توصیف و

مدل سازی مربوط به سطح اتمی یا ملکولی. نانومهندسی

شامل تکنیک های دستکاری ساختاردر مقیاس نانومتری

به منظور ایجاد نسل جدید و مناسب کامپوزیت های سیمانی

با رفتار مکانیکی ایده ال است و حتی می توان بتن با خواص

جدیدی مثل مقاومت الکتریکی پایین،هوشمند بودن،

خودتمیزکننده، خودترمیم کننده، شکل پذیری بالا و… به

وجود آورد. فعالیت های تحقیقاتی اخیر در زمینه نانو

تکنولوژی در بتن شامل بررسی ذاتی هیدراسیون در

سیمان، تأثیر اضافه کردن نانو سیلیکا به بتن، اضافه کردن

نانو ذرات به سیمان، بتن و پوشش های سیمانی و مشاهده

تأثیرات آن ها بر رفتار و مشخصات ایجاد شده است.

چالش های نانو تکنولوژی در صنعت بتن:

نانو تکنولوژی مانند تمامی تکنولوژی های نو نیاز به

یک توجیه اقتصادی دارد، در حال حاضر هزینه های

بالای نانو ذرات مانع از توسعه روزافزون این محصولات

و استفاده آن ها در صنعت می گردد، برای همین

بهره برداری از نانو تکنولوژی در صنعت بتن در

مقیاس تجاری همچنان به چند محصول قابل عرضه

در بازار محدود گردیده است. مشکل دیگر در زمینه

استفاده از نانو موادها توزیع یکنواخت آن هادر ماتریس

بتن است. معمولا این مواد در حین افزوده شدن به بتن به

صورت کلوخه انباشته می شوند ودر مخلوط به خوبی

توزیع نمی شوند، البته برای این حل مشکل می توان از

دستگاه های مخلوط کن قوی استفاده کرد. اشکال دیگر

در این زمینه جذب آب بسیار بالای ذرات نانو است. این

ذرات به علت سطح ویژه بسیار بزرگی که دارند مقدار

زیادی آب جذبمی کنند و ممکن است برکارایی بتن

تأثیرگذار باشد. درنهایت چالش هایی هستند.

که باید قبل از گسترش استفاده از نانو فناوری در صنعت بتن

حل شوند مانند توزیع یکنواخت نانو مواد، سازگاری نانو

مواد با سیمان، فرآوری، تولید، ایمنی، مسائل مربوط به

حمل و نقل، تولید انبوه و هزینه ها، به علاوه معرفی کردن

این مصالح جدید به جامعه از طریق زیرساخت های اجتماعی

مستلزم افزایش و درک تأثیر آن ها روی محیط زیست و، نانو

فناوری در حال تغییردیدگاه 7 سال از مقاله مشهور فینمن

سلامت انسان ها می باشد، با این حال چیزی که واضح

است این است که، اکنون، بعد از دانشمندان و مهندسین

در مورد یکی از قدیمی ترین ماده های ساخت بشر، بتن، است.