نوآوری های بتن مسلح

24 جولای 2019 Hadis بلوک هبلکس

نوآوری های بتن مسلح

الف: استفاده از الیاف شیشه برای مسلح نمودن بتن:


نوآوری های بتن مسلح | انهدام و زوال بتن به شدت به

تشکیل ترک ها وریز ترک ها در اثر بارگذاری یا

تأثیرات محیطی وابسته است. تغییرات گرمایی

رطوبتی در خمیر سیمان باعث ایجاد ریز ترک ها

می شوند و چنین ریز ترک هایی در سطح دانه های

درشت متمرکز می شوند. با تأثیر بیشتر بارگذاری

و نیز سایر مسائل محیطی، ریز ترک ها به هم

متصل شده و ترک ها را تشکیل می دهند و نهایتا

این ترک ها در جسم بتن منتشر می شوند. استفاده

از الیاف مختلف در بتن و ساخت بتن الیافی (FRC )به

عنوان یک گام موثر در جلوگیری از انتشار ریز ترک ها و

ترک ها و جبران ضعف مقاومت کششی بتن محسوب می شود.

مهمترین مشخصه ی بتن الیافی خاصیت جذب انرژی،

انعطاف پذیری و مقاومت آن در مقابل ضربه است؛

به همین دلیل امروزه این بتن نقش بسیار جدی در

پیشرفت تکنولوژی بتن ایفا کرده و به عنوان یک

ماده ی جدید و اقتصادی در مسائل ساختمانی

محسوب شده است. خاصیت جذب انرژی

و طاقت بتن می تواند به نحو مطلوبی خطر

شکست سازه های بتنی به خصوص در مناطقی

که تحت بارهای مکرر و لرزه ای قرار می گیرند

را کاهش دهد. خاصیت جذب انرژی بتن الیافی

معمولا با آزمایش سنجش طاقت اندازه گیری می شود.

الیاف شیشه ای:

الیاف شیشه ای نخستین بار همراه با سیمان بکار رفته

و با عنوان (سیمان مسلح به الیاف شیشه ای GRC)نامیده

شده است. مشکلی که پیش روی استفاده از فیبر های

شیشه ای در ساخت بتن می باشد، مسئله دوام شیشه

می باشد که با گذشت زمان شکننده می شود

که دلیل آن قلیایی بودن محیط سیمان می باشد.

اضافه کردن الیاف شیشه به بتن به شدت بر کاهش

کارایی بتن تازه تاثیر می گذارد. بنابراین باید از

روان سازهای مناسب استفاده کرد و شیوه ی مناسب

اختلاط را نیز تجربه کرد. داشتن وزن کم و بالا

بردن مقاومت کششی از جمله مواردی است که

مهندسین را وادار به استفاده از GRC کرده است.

فیبر های شیشه ای دارای وزن کمی می باشند و

دارای خوردگی نمی باشند. وزن کم این فیبر ها

باعث می شود تا حمل و نقل این مصالح

نیز آسان تر شود. دو روش برای مسلح

کردن بتن با الیاف شیشه ای وجود دارد:

الف: اسپری کردن

 ب: مخلوط کردن

 الف: اسپری کردن:

در این روش، مالت بصورت جداگانه آماده می شود

و فیبر های شیشه ای نیز بصورت جدا فراهم می شوند

. سپس مالت و فیبر های شیشه ای در مخزن تفنگ

اسپری قرار می گیرند و مخلوطی از دو

ماده بر سطح مورد نظر اسپری می شود.

ب:مخلوط کردن مالت و فیبر شیشه ای:

 در این روش ابتدا مالت و فیبرهای شیشه ای مخلوط می شوند.

معمولا فیبرهای شیشه ای حدود 35 درصد وزن

بتن را تشکیل می دهند و طول آنها به 12 میلی متر می رسد.