واکاوی ومعماری درصنعت ساختمان

17 مارس 2020 Hadis بلوک هبلکس
واکاوی ومعماری درصنعت ساختمان | در میان توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و ساخت و ساز، بحرانی تحت عنوان انرژی دامن زد که با افزایش آلودگی ها هشدارهای جهانی را در پی داشت و سبب تشکیل گروه های حامی محیط زیست شد که مفهوم گستره ای تحت عنوان پایداری را در پی داشت. در این میان معماری دستخوش تغییراتی قرار گرفت که گستره خود را در سه حوزه زیست محیط، اجتماع و اقتصاد قرار داد که به اصول پایداری معماری شهرت یافت. رفته رفته این اصول شامل بخش ها و شاخه های فراوانی شد تا در نهایت به توجه به اصول طراحی و فرهنگ مردمان هر سرزمین به استراتژی های مناسبی جهت پاسخگویی بدل گشت. در این میان ایرانی ها با به قدمت و سابقه تاریخی نسبت به فرهنگ و اصول طراحی نیازمند بازنگری در این اصول سه گانه پایداری هستند، اصولی که متناسب با نیاز ایرانی باشد. صاحب نظران به پایداری از منظرهای مختلفی پرداخته اند. اثرات زیست محیطی، بحث های اقتصادی و تبعات اجتماعی. با توجه به اهمیت روز افزون پایداری در جهان معاصر، و نیاز روزافزون به مباحث زیست محیطی، صلح و آشتی با طبیعت و صرفه جویی در انرژی ضرورت پرداختن به آن را دو چندان ساخته است. در سالیان اخیر توجه به نظریه های پایداری و توجه به الگوها و اصول منطبق با آن بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است. به طوری که برخی از کارشناسان بر این باورند، که استفاده از اصول پایداری تنها راه نجات جهان است. گرم شدن کره زمین، نازک شدن لایه ازن به علت استفاده از آلاینده ها، افزایش آلودگی محیط زیست و انقراض گونه های مختلف زیستی، همه و همه ضرورت بوم شناسی و توجه به مسائل زیست محیطی را دو چندان می کند. در این میان توسعه به عنوان یکی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست و به تبع آن ساخت و ساز می باشد و بر بحران انرژی دامن می زند. بحرانی که در اواسط دهه 1960با افزایش میزان آلودگی ها هشداری به جهانیان محسوب گردید و سبب تشکیل گروه های طرفدار محیط زیست شد و مفهوم گسترده ای تحت عنوان پایداری را در پی داشت. در این میان شاید بهترین واکاوی در مسائل پایداری را در خانه های ایرانی یافت. چراکه بهترین الگوهای پایدار ساخت وساز برای مردم هر سرزمین و در هر دوره تاریخی که منجر به حفظ ارزشهای بومی و فرهنگی منجر می شود در بناهای مسکونی هویدا میشد و به وسیله این الگوها تجسم زبان، فرهنگ، ارزش ها و باورهای جامعه در کالبد بنا معنا پیدا می کند.بدین جهت در این پژوهش نگارندگان قصد دارند تا با بررسی اصول معماری پایدار و انطباق آن با ارزشها و الگوهای مسکونی به جستاری دست زده و این اصول را برای ایران عزیزمان تدقیق کنند