پایداری مصالح وساختمان

3 اکتبر 2019 Hadis بلوک هبلکس

پایداری مصالح وساختمان

نقش ساختمان ها در پایداری:

پایداری مصالح وساختمان | صنعت ساختمان مسئول مقادیر

زیادی از آلودگی در سراسر جهان در نتیجه ی انرژی

مصرف شده در طی فرایند استخراج، فرآوری و حمل و نقل

مصالح خام و مواد اولیه می باشد. به عنوان مثال انرژی

مصرف شده برای تولید و انتقال مصالح ساختمانی

حدود 8 درصد از مصارف انرژی کشور انگلستان

را شامل می شود. در حالی که می شود 50 درصد

از مصرف انرژی را به حوزه ی مسکن نسبت داد.

با توجه به این واقعیت که ساختمان ها بخشی از محیط

را تشکیل می دهند بنابراین، بخش بزرگی از

آلودگی های زیست محیطی را ایجاد می کند.

یکی از اصلی ترین نمود های رابطه ی انسان با طبیعت،

تکنولوژی و پایداری، معماری می باشد. تحقیقات

نشان داده است که 24 %گرد و خاک و غبار روی

سطح زمین در ایاالت متحده توسط صنایع ساختمان

تولید شده است. و این حکایت از نقش

زیاد معماری بر روی محیط اطراف دارد.

نقش مصالح درپایداری:

در گذشته مصالح ساختمانی تحت تاثیر فرم بودند و

عمدتاً تصویر نهایی محصول معماری را تغییر می دانند

اما به تنهایی در مراحل اولیه ی طراحی تاثیری نداشتند

در واقع دنباله ی فرم – سازه – مصالح بر روی روند

طراحی تاثیر می گذاشت. اما آیا ممکن است جایگاه

مصالح در مراحل اولیه ی طراحی پر رنگ تر شود؟

در چند دهه گذشته نیاز به به کارگیری الزامات زیست

محیطی در طراحی و توسعه مواد و محصولات

به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است. دستورالعمل

توسعه پایدار در حال حاضر در بخش های

عمومی و صنعتی قابل توجه است و یکی از

اهداف اساسی است. دو مورد اساسی در

اقتصاد کنونی جهان مواد و انرژی هست.

آلودگی های بخش ساختمان بخش زیادی از

آلودگی های محیط زیست را شامل می شود.

بنا بر گفته ی ریچارد راجرز معماران

مسئول 75 درصد آلودگی های کره ی زمین هستند.

تولید مصالح و احداث ساختمان در سال های اخیر،

انرژی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده

و به آلودگی های زیست محیطی فراوانی نیز

منجر شده است. انتشار گرد و غبار ناشی از

عملیات ساختمانی در مناطق مختلف، پخش

آلودگی های شیمیایی ناشی از تولید مصالح ساختمانی،

آلودگی های گازی و ذرات معلق پخش شده در هوا

که ناشی از حمل و نقل مصالح ساختمانی به محل های

مورد نظر است و نیز تولید زباله های ساختمانی از

جمله موارد عمده آلودگی های زیست محیطی تحت

تاثیر صنعت ساختمان می باشد. لذا ضروری است

تا راهبردهای طراحی در ساختمان های جدید، به سوی

آینده و با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی جهت گیری شود.