پدافندغیرعامل وسازه های ساختمانی

27 جولای 2019 Hadis بلوک هبلکس

پدافندغیرعامل وسازه های ساختمانی


پدافندغیرعامل وسازه های ساختمانی | سرزمین ما ایران به دلیل

موقعیت خاص جغرافیایی و سراسری همواره در معرض

انواع خطرات طبیعی (زلزله و سرریل) و تهدیدات انسان

ساز (جنگ) قرار داشته است و تلفات انسانی و خسارات

مالی سنگینی متحمل شده است. متأسفانه در کشور ما

علیرغم پشت سر گذاشتن هشت سال دفاع مقدس و

داشتن تجارب ارزشمند دربرابربلایای طبیعی،

اهمیت بحث ایمنی و امنیت در شهرسازی و معماری

چنانکه باید موردتوجه قرار نگرفته است و همچنان

شاهد ساخت و سازهایی هستیم که به طور

روزافزون آسیب پذیری محیط کالبدی را در

برابر انواع بحران ها افزایش می دهند. امروزه

با استفاده از برنامه های جامع مدیریت بحران

می توان با به کارگیری اقدامات مؤثر همراه

با طرح های کاربردی و حتی الامکان کم

هزینه و چندمنظوره در مرحله آمادگی

قبل از بحران، به میزان زیادی از شدت

و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از

خطرات کاست. ازمهمترین این تمهیدات،

به کارگیری اصول پدافند غیرعامل

به عنوان راهکاری جهت کاهش

خطرپذیری در برابر خطرات مختلف و

افزایش کارایی پس از وقوع خطر است

که باید در سررطوح مختلف برنامه

ریزی منطقه ای، شهرسازی

و معماری موردتوجه قرار گیرد.

پدافند غیرعامل به مجموعه ای از

اقدامات غیرمسلحانه برای کاهش

آسیب پذیری نیروی انسانی، شریانهای

حیاتی، تاسیسات حساس وسازه های

مهم در برابر بارهای انفجار و

تهدیدات احتمالی دشمن و

بلایای طبیعی گفته می شود.

پدافند غیرعامل در حوزه عمرانی،

معماری و شهرسازی به مجموعه

اقدامات غیرمسلحانه و تدابیر و

ملاحظات ایمن سازی، مستحکم سازی،

پیش بینی سامانه های جایگزین تسهیل

مدیریت بحران در زیر ساخت ها و

مکان یابی در حوزه ساختمان سازی

به منظور کاهش آسیب پذیری

نیروی انسانی، ساختمان ها وتاسیسات،

تجهیزات و شریانهای کشور و نیز

افزایش امنیت روانی و جانی،

افزایش آستانه مقاومت ملی

در شرایط بحران گفته می شود.

عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل

در بخش های زیستی، پرتوی،

عمرانی، سایبری و … می تواند

باعث از بین رفتن نیروی انسانی،

نابودی زندگی هزاران گونه زیستی،

آلودگی زیست محیطی، تشدید

آسیب پذیری سازه ها و در نتیجه

صرف هزینه های گزاف در برابر

تهدیدات احتمالی شود، لذا در نظر

این اصول دارای اهمیت خاصی خواهد بود.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده بایستی

سازه ها علاوه بر این که بصورت

تخصصی و صحیح مکان یابی شده

و دارای ارزیابی ریسک مناسب

باشند بایستی از دیدگاه معماری،

شهرسازی، سازه ای و عمرانی،

تاسیسات مکانیکی و برقی، مقابله در

برابر بلایای طبیعی مانند زلزله نیز

به صورت کاملاکارشناسانه و

تخصصی طراحی شده باشند. برای

مقاوم سازی بایستی عناصر آسیب پذیر

ساختمان شناسایی شوند. نیروهای ناشی

از انفجار در اثر فشارهای شدید باعث

شکست موضعی عناصر موجود

مانند عناصر نما، تیرها،

ستون ها و دیوارهای پیرامونی می شوند.